Waarom 2Doc Kort?

Nieuwsgaring gebeurt steeds vaker online, in een omgeving waar vooral hypes, vlogs, branded content en commercie de toon bepalen. Om journalistiek vertrouwen te herwinnen is daarom een persoonlijke en vertrouwde boodschap nodig.

Filmmakers van 2Doc Kort maken bij voorkeur in hun eigen omgeving persoonlijke en urgente films, als een videobrief van de maker aan de kijker.

Lees meer →

Het vluchtelingenverhaal in vijf persoonlijke getuigenissen

In oktober 2013 vergaan twee schepen voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa. 360 mensen komen om. De ramp opent onze ogen voor de vluchtelingencrisis. Hoe verging het vluchtelingen en betrokkenen toen en in de jaren daarna? (Video's verschenen eerder op De Correspondent).

VOLG HUMAN