Verdieping

Documentaire

2Doc: Voor jou wil ik zijn →
Al van jongs af aan voelt Janine (50) een bijzondere band met haar verstandelijk beperkte broer Albert-Jan (51). Haar ouders hebben altijd voor hem gezorgd, maar nu zij ouder en hulpbehoevend zijn, neemt Janine de zorg van hen over. Hoe pakt zij deze nieuwe verantwoordelijkheid op? En wat gebeurt er met de zorg van Janine als de coronacrisis uitbreekt?

Binnenkort bij HUMAN

Zaterdag 24 jul 2021 00:00 Human

Liesbeth Sterck
Brainwash Zomerradio

Conflict, verzoening, en hoe nieuwkomers integreren in een groep: gedragsbioloog Liesbeth Sterck doet er al jaren onderzoek naar bij de apen die zij bestudeert. Als hoogleraar ecologische determinanten van gedrag aan de Universiteit van Utrecht onderzoekt ze sociaal gedrag van apen in relatie tot sociale intelligentie: hoe werken ze samen, met wie en wat levert dit op? Ze deed veldwerk naar makaken en langoeren in het oerwoud van het Indonesische eiland Sumatra, en werkt in Nederland samen met sociaalwetenschappers en dierentuinen.

Zondag 25 jul 2021 13:40 Human

Kila van der Starre: Poëzie is overal
Brainwash Talks

Ingewikkeld, marginaal en bijna uitgestorven. Er zijn nogal wat vooroordelen over poëzie, ontdekte literatuurwetenschapper Kila van der Starre. Ten onrechte, want je komt poëzie overal tegen. Vooral daar waar je het niet verwacht.

Maandag 26 jul 2021 20:30 Human

De Publieke Tribune

Dinsdag 27 jul 2021 00:00 Human

Cody Hochstenbach
Brainwash Zomerradio

Het aantal dakloze mensen is in het afgelopen decennium meer dan verdubbeld, en dat komt allerminst uit de lucht vallen, volgens stadsgeograaf Cody Hochstenbach. Hij noemt dit het uiterste gevolg van decennialang doelbewust beleid. Daarin staan woonbezit en marktwerking centraal, en wordt het aantal betaalbare sociale huurwoningen uitgehold. Hochstenbach promoveerde op gentrificatie aan de Universiteit van Amsterdam, en doet onderzoek naar de betaalbaarheid van wonen en ruimtelijke ongelijkheid. Met behulp van de prestigieuze Veni-beurs verdiept hij zich in de invloed van beleggers op de woningmarkt. Momenteel werkt hij aan een boek over de wooncrisis dat begin 2022 verschijnt.

Woensdag 28 jul 2021 00:00 Human

Jurenne Hooi
Brainwash Zomerradio

Armoede herhaalt zich van generatie op generatie, zegt onafhankelijk adviseur armoedebestrijding Jurenne Hooi. Als je de cirkel niet doorbreekt, lopen kinderen die opgroeien in armoede grote kans om zelf ook in de problemen te komen. Twaalf jaar lang werkte ze in schuldhulpverlening in Amsterdam. Met eigen ogen zag ze hoe de overheid mensen kan vermorzelen, dus stelde ze niet bestraffen, maar bemoedigen voorop. Hooi adviseert op de dossiers schuldhulpverlening, armoedebestrijding en inclusie. Dit najaar brengt ze een boek uit over schuldhulpverlening.