Al jaren wordt er in Nederland gedebatteerd over de vraag of mensen die hun huisdier verwaarlozen of mishandelen een verbod op het houden van dieren moeten kunnen krijgen. Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel dat zo’n ‘houdverbod' mogelijk maakt. Maar wat gaat dit betekenen in de praktijk?

2 oktober | 21:10 uur | NPO 2

De inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming komen dagelijks met situaties in aanraking die vragen oproepen over hoe we met omgaan met onze dieren. Zij zien veel gevallen waarbij de rechten van dieren geschonden worden. Door de gesprekken van de inspecteurs met de huisdier-eigenaren worden zij gedwongen de relatie met hun dier(en) te verbeteren en wordt het bewustzijn van dierenrechten vergroot.

Op pad met de Inspectie is regisseur Walter Stokman getuige van deze gesprekken en krijgen we een kijkje wat er speelt achter de voordeur van deze huisdier-eigenaren. Onze huisdieren zijn van ons afhankelijk voor hun zorg, maar dat gaat vaak mis constateren de inspecteurs van de Dierenbescherming. Mogen mensen zomaar een huisdier hebben als blijkt dat ze er niet voor kunnen zorgen?

Over 2Doc Kort

Ik ben hier voor het Dier is onderdeel van reeks korte documentaires van HUMAN voor NPO 2 en NPO Start. Met deze films, die zich bevinden op het snijvlak van journalistiek en documentaire, gaan de makers op zoek naar verhalen die zich afspelen in de haarvaten van de Nederlandse samenleving. 

Meer korte Nederlandse documentaires