Een korte film van Palestijns-Nederlandse regisseur Sakir Khader

8 december | 21:10 uur | NPO 2

De Afghaanse taxichauffeur Ahmed en de Palestijns-Nederlandse regisseur Sakir Khader ontmoetten elkaar in Kabul. Daar had Sakir zich gevestigd om van binnenuit verslag te doen van het leven in Afghanistan na de machtsovername door de Taliban. Met Ahmed maakte hij de videobrief Ahmeds Kapotte Land  voor 2DocKort.

Ook Ahmed overwoog  in augustus 2021 of hij een poging zou wagen Afghanistan te ontvluchten. Hij zag hoe mensen aan de vleugels hingen  van het laatste Amerikaanse vliegtuig dat Kabul verliet, hun leven riskeerden om maar weg te kunnen komen. Hij besloot te blijven, in  “een land zonder toekomst”, zoals hij Afghanistan omschrijft.

Hij neemt Sakir mee naar “zijn kapotte land”, naar Wardak, de streek op het Afghaanse platteland waar hij opgroeide. Onttrokken aan het oog van de buitenwereld woedde hier de jarenlange strijd tussen de Taliban en vooral Amerikaanse troepen op zijn hevigst. In de dorpen bepalen ruïnes en graven het straatbeeld. Overlevenden vertellen hen verhalen over het geweld dat hen overkwam en over het verlies van zoveel dierbaren.

De reis eindigt in de prachtige Paghman Vallei. Hier is het landschap onaangetast door de oorlog. Afghanen gaan ernaartoe om tot rust te komen.  “Er loert altijd een tragedie in dit land, maar ik hoop op het beste, ” zegt Ahmed als hij naar zijn taxi loopt voor de terugreis naar Kabul.

Portret van Ahmed, door Sakir Khader.