Een videobrief van een Negin Kianfar

Dinsdag 4 jan., 23:02 - NPO 2

Filmmaakster Negin Kianfar scheidde van haar man en werd gedwongen afstand te doen van haar kind. Om greep te krijgen op wat haar overkwam zette ze kennissen, buurtgenoten en anderen voor haar camera. Mannen en vooral vrouwen van verschillende generaties vroeg ze naar hun ervaringen met “de liefde” onder de huidige omstandigheden in Iran.

Van de bankmedewerkster tot de student, van de sociaal werker tot de dichter, voor ieder van hen betekent liefde strijd, een gevecht om het hoofd boven water te houden. Een weldadig applaus klinkt tijdens de interviewsessies op als een haarstyliste vertelt over hoe ze na veertig jaar strijd nu financieel onafhankelijk is van haar man. “Nu ik mijn eigen geld heb, moet hij wel luisteren!”

Liefde in Iran is in al zijn beknoptheid een vaak bittere spiegel van het dagelijks leven in een land waarin maatschappelijke en religieuze druk meer dan het gevoel voor elkaar het lot van de liefde bepalen. Terwijl haar dochter haar best doet om haar oude moeder het niet te laten zeggen, zegt de oude vrouw aan het slot van Liefde in Iran het toch: “Nu is het beter, nu hij dood is”. 

Meer 2Doc Kort