Het einde van het jaar is een moment van terugblikken, zo ook voor ons. In een aantal overzichten nemen we je nog een keer mee door de beste verhalen van 2019. In dit overzicht: de meest indrukwekkende quotes van het afgelopen jaar.

#1. 'Ik zie hoop als mijn religie'

In oktober viel het Turkse leger Noordoost-Syrië binnen om Koerdische milities te verdrijven. De Koerden moesten vrezen voor hun leven. We vroegen twee vrienden van Human met Koerdische wortels hoe zij omgaan met het nieuws uit de regio.

De Koerdisch-Turkse journalist Selli Altunterim: "Het is het tragische lot van de Koerden dat ze nu weer in de steek gelaten worden." De Koerdisch-Nederlandse filmmaker Reber Dosky houdt hoop en ziet het als zijn religie. "Het is onze enige keus. Het Koerdische volk moet doorgaan voor de volgende generaties."

Lees het hele gesprek →

#2. 'Eenzaamheid is een echte sluipmoordenaar'

Moustapha Aberrak raakte in 2003 alles kwijt: huis, vrouw en kinderen. Daarna zwierf hij over straat, ging van instelling naar instelling en werd steeds eenzamer. Jaren ging de situatie van Aberrak achteruit en werd hij eenzamer en depressief.

Maar in 2017 kreeg hij de sleutel van een nieuwe woning in Amsterdam-Noord, als onderdeel van een project van hulporganisatie HVO-Querido. Hoewel het hem helpt zijn leven weer op de rit te krijgen, blijft het gevoel van leegte soms. "Eenzaamheid is een echte sluipmoordenaar." 

Lees het interview met Moustapha Aberrak →

#3. 'Elkaars vel voelen is een fundamentele noodzaak om te kunnen bestaan'

Leegte, gebrek aan sociale contacten en intimiteit. Zeven procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder ervaart sterke gevoelens van eenzaamheid, volgens het CBS. Nog eens dertig procent voelt zich enigszins eenzaam. Voor psychiater Dirk De Wachter is het de rode draad in zijn werk: "Mensen zeggen mij dat ik de enige ben tegen wie ze nog durven te spreken, de enige die nog luistert. En dan denk ik: laten we dat toch vooral als samenleving doen."

Lees het interview met de psychiater →

#4. 'We hebben last van opiniedruk'

Volgens Denker des Vaderlands Daan Roovers ervaren mensen de druk om een extremer standpunt in te nemen dan ze eigenlijk echt hebben. We spreken met Roovers die aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek doet naar 'publieke opinie' en de ontwikkeling daarvan. Hoe dragen politiek en media bij aan die gepolariseerde opinies? En raakt het debat wel steeds verder gepolariseerd?

Lees het interview met de Denker →

#5. 'Klimaatontkenners schenden mensenrechten'

Door te zeggen dat klimaatverandering niet plaatsvindt, ontken je de impact die het heeft op het leven van mensen. En die impact is groot, zeker op kwetsbare groepen, vertelt Eco Matser, wereldwijd programmamanager Energie, Klimaat en Ontwikkeling bij NGO Hivos. "Nederland doet echt te weinig voor een land dat zo'n fan zegt te zijn van mensenrechten." 

Mede op basis van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens hebben de rechter, het gerechtshof en de Hoge Raad beslist dat de Nederlandse Staat meer moet doen om klimaatverandering tegen te gaan. Op basis van de mensenrechten dus. En die mensenrechten, die vinden wij bij Human dan weer heel belangrijk. 

Lees het interview met Matser →

Meer terugblikken