Een samenleving die competitiedrift en individualisering idealiseert, moet niet gek opkijken als steeds meer mensen niet meekunnen en gevoelens van eenzaamheid ervaren. Human gaat de strijd aan tegen deze eenzaamheid. Doe je mee?

Het ligt er maar aan welk onderzoek je erbij pakt, wat betreft exacte cijfers over eenzaamheid, maar de gemene deler van die onderzoeken is dat eenzaamheid naast een aanzienlijk vooral een groeiend probleem is. Kijk je bijvoorbeeld hier, dan wordt gesteld dat zo'n 1 miljoen Nederlands zich sterk eenzaam voelt en dat één op de drie Nederlanders zich matig eenzaam voelt. 

De strijd tegen eenzaamheid is daarom ook één van de speerpunten van Human. Via onze programma's, evenementen en impacttrajecten met maatschappelijke partners willen we het probleem inzichtelijk maken, maar ook laten zien hoe je in actie komt en wat je tegen eenzaamheid kunt doen. 

Minder dan je lief is

Mensen die eenzaam zijn, hebben minder sociale relaties dan ze zouden willen. Dat gemis zorgt voor gevoelens van leegte, angst en verdriet en lijdt niet zelden tot psychische en lichamelijke klachten. Helaas geldt eenzaamheid voor alle leeftijdsgroepen, want voor ons jongerenplatform bij 3FM ontdekte EenVandaag  dat 1 op de 4 jongeren ook gevoelens van eenzaamheid ervaart. 

In onze programma's als Goede buren, In De Leeuwenhoek, We zien ons, Een nieuwe morgen en De zorgfabriek belichten we eenzaamheid, en met name de strijd ertegen, van verschillende kanten. Maar ook voor onze spreekstalmeesters van Brainwash, zoals Dirk De Wachter en Paul Verhaeghe, is eenzaamheid een belangrijk thema. Volgens hen hebben we deze "ziekte" grotendeels aan onszelf te danken. Een samenleving die individualisering en competitiedrang als belangrijke waarden ziet, moet niet raar opkijken als het aantal mensen met angst- en eenzaamheidsgevoelens ook toeneemt. In zo'n maatschappelijk klimaat functioneert iedereen in zijn eentje en daalt sociaal vertrouwen, met eenzaamheid als onvermijdelijk gevolg.

Deze competitiedrift blijft niet beperkt tot onderwijs of de arbeidsmarkt. Zo is ook de zorg een product geworden, waardoor een verpleegkundige afgemeten wordt aan het aantal minuten dat hij of zij nodig heeft om iemand te wassen. Wat ons betreft zijn we dan te ver verwijderd van een menselijke samenleving. Want hoewel Human het zelf denken propageert - je bent baas over eigen gedachtes - zijn we ervan overtuigd dat we samen moeten leven. Wat ook betekent dat we samen de schouders moeten zetten onder het bestrijden van eenzaamheid. Dat doen wij als Human zelfstandig, en om meer te kunnen bereiken, samen met de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Doe je mee?