Hoe word ik een beter mens? Hoe worden we een betere samenleving? Hoe zorgen we voor een leefbare wereld, nu en in de toekomst? Human blijft je uitdagen om hierover na te denken.

We leven in een tijd van extremen. Een tijd waarin media vooral oog hebben voor tegenstellingen en conflict, terwijl de werkelijkheid vaak veel genuanceerder is. Elke vraag heeft meerdere antwoorden, elk probleem meerdere invalshoeken en elke oplossing meerdere uitkomsten. Human biedt je stof tot nadenken, vanuit het aloude humanistische perspectief "Durf te Denken".

Ons onderzoek naar wat het betekent om mens te zijn in deze tijd, is van belang voor de Nederlandse samenleving. Human onderzoekt hoe een publieke omroep een bijdrage kan leveren aan hedendaagse vormen van "Bildung": het verwerven van vaardigheden om als individu en actief burger veerkrachtig en weerbaar deel van de samenleving te zijn.

Publieksfilosofie zet de toon

Met onze filosofische programma's bieden we verrassende inzichten op  grote persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken van nu. Zonder pasklare antwoorden te geven. Naast meningsvorming gaat het Human daarbij om de vorming van een community van mensen die steun zoeken bij filosofie en levensbeschouwing om zo meer grip op het leven te krijgen.

Denk bijvoorbeeld aan ons crossmediale platform Brainwash, dat online, on air en in de vorm van een festval stof tot nadenken geeft. In een tijd dat publieksfilosofie de toon zet en een groeiende belangstelling bestaat voor filosofische invalshoeken bij het zoeken naar antwoorden op persoonlijke en maatschappelijke vragen. In Het Filosofisch Kwintet leidt Clairy Polak filosofische discussies over maatschappelijke thema's als de rechtsstaat, de verzorgingsstaat, identiteit, technologie en moraal, de duurzame mens, onafhankelijkheid en democratie.

In Dus Ik Ben onderzoekt filosoof Stine Jensen, samen met spraakmakende binnen- en buitenlandse denkers, de wortels van onze identiteit en hoe mensen zichzelf definiëren in de hedendaagse cultuur.

Meer programma's over filosofie

Filosofen

Deze animaties geven je toegang tot de wijsheid van de beroemdste filosofen. Verdiep je in hun spannende ideeën of laat je helpen met alledaagse levensvragen.