Willen we de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent hebben teruggedrongen, is nu actie vereist. Hoe het zit met die verantwoordelijkheid en hoe we daar zelf invloed op kunnen uitoefenen, onderzoekt HUMAN volop.

Op  27 juni 2018 ondertekenden de leiders van GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en de SP de 'meest ambitieuze klimaatwet ter wereld.' Hierin staat dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 met 49 procent moet zijn teruggedrongen. Daarnaast werd de vierde donderdag van oktober uitgeroepen tot alternatieve Prinsjesdag, een verantwoordingsdag waarop het Planbureau van de Leefomgeving rapporteert of we op koers liggen of dat we moeten bijsturen. 

Op het gebied van voedsel, wonen, reizen en industrie moet hoe dan ook wat gebeuren; dat kan niemand ontkennen. En we hebben dus nog tot 2030 om dat voor elkaar te krijgen. Human onderzoekt of, en zo ja hoe ons dat gaat lukken. En welk steentje we zelf kunnen bijdragen. 

Stof tot nadenken

Meest actuele exponent van dit onderzoek van HUMAN is De Grote Klimaatkwis, gepresenteerd door Harm Edens, dat eind oktober 2020 is uitgezonden op NPO 1. In 2019 hadden we in dit kader De Staat van het Klimaat, waarin presenator Tim Hofman en wetenschapper Diederik Jekel samen met de politiek, wetenschap en bedrijfsleven de balans opmaakten wat betreft het klimaatakkoord van Parijs van 2015. 

Ook bij Brainwash, ons platform waar filosofen, wetenschappers, schrijvers en comedians de grote persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken vanuit meerdere perspectieven belichten, geven natuur en milieu genoeg stof tot nadenken. 
In ons radio-, podast-  en televisieprogramma De Publieke Tribune trekt presentator Coen Verbraak het land in om met betrokken burgers in gesprek te gaan over kwesties die de samenleving verdelen en een beroep doen op het vermogen om tot een goede dialoog te komen. Kwesties als het klimaat dus. Aan tafel zitten bestuurders, politici en deskundigen, de mensen die verantwoordelijkheid dragen. 

Als ergens het van belang is om te onderzoeken hoe publieke opinie tot stand komt en welke gevolgen dat heeft op ons dagelijks leven, dan is het wel bij de discussies over het klimaat. Vandaar dat onze onderzoeksjournalisten van Medialogica met bovenmatige interesse de discussie vol doemscenario’s en drogredeneringen, drammers en dromers volgt.  
Vanzelfsprekend schroomt Het Filosofisch Kwintet, ons wisselende panel dat onder aanvoering van Clairy Polak op zoek gaat naar antwoorden op grote vragen, het klimaat ook niet en vraagt zich af hoe we ons doen en denken in de wereldgemeenschap, in Nederland en in onze eigen straat nog kunnen veranderen. 
Niet zelden wordt de urgentie van de milieuproblematiek ons onder de neus geduwd door de nieuwe generaties. Logisch dus dat ons jongerenplatform 3FM HUMAN zeer frequent aandacht besteed aan het thema. Om te laten zien hoe het beter kan. En om meteen hoop in de volgende generaties op te doen.