Klimaat

Willen we de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent hebben teruggedrongen, is nu actie vereist. Hoe het zit met die verantwoordelijkheid en hoe we daar zelf invloed op kunnen uitoefenen, onderzoekt Human volop.

Scroll naar onderen voor onze programma's en artikelen

Op  27 juni 2018 ondertekenden de leiders van GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en de SP de 'meest ambitieuze klimaatwet ter wereld.' Hierin staat dat in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent moet zijn teruggedrongen. Daarnaast werd de vierde donderdag van oktober uitgeroepen tot alternatieve Prinsjesdag, een verantwoordingsdag waarop het Planbureau van de Leefomgeving rapporteert of we op koers liggen of dat we moeten bijsturen. 

Op het gebied van voedsel, wonen, reizen en industrie moet hoe dan ook wat gebeuren; dat kan niemand ontkennen. En we hebben dus nog elf jaar om dat voor elkaar te krijgen. Human onderzoekt of, en zo ja hoe ons dat gaat lukken. En welk steentje we zelf kunnen bijdragen. 

Stof tot nadenken

Meest in het oog springend exponent van dit onderzoek van Human is 'De staat van het klimaat', beginnend vanaf 24 oktober op NPO 1 om 20:30 uur, waarin presenator Tim Hofman en wetenschapper Diederik Jekel samen met de politiek, wetenschap en bedrijfsleven de balans opmaken wat betreft het klimaatakkoord van Parijs van 2015.

Ook bij 'Brainwash', ons platform waar filosofen, wetenschappers, schrijvers en comedians de grote persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken vanuit meerdere perspectieven belichten, geven natuur en milieu genoeg stof tot nadenken. 
In ons radio-, podast-  en televisieprogramma 'De publieke tribune' trekt presentator Coen Verbraak het land in om met betrokken burgers in gesprek te gaan over kwesties die de samenleving verdelen en een beroep doen op het vermogen om tot een goede dialoog te komen. Kwesties als het klimaat dus. Aan tafel zitten bestuurders, politici en deskundigen, de mensen die verantwoordelijkheid dragen. 

Als ergens het van belang is om te onderzoeken hoe publieke opinie tot stand komt en welke gevolgen dat heeft op ons dagelijks leven, dan is het wel bij de discussies over het klimaat. Vandaar dat onze onderzoeksjournalisten van 'Medialogica' met bovenmatige interesse de discussie vol doemscenario’s en drogredeneringen, drammers en dromers volgt.  
Vanzelfsprekend schroomt het 'Filosofisch kwintet', ons wisselende panel dat onder aanvoering van Clairy Polak op zoek gaat naar antwoorden op grote vragen, het klimaat ook niet en vraagt zich af hoe we ons doen en denken in de wereldgemeenschap, in Nederland en in onze eigen straat nog kunnen veranderen. 
Niet zelden wordt de urgentie van de milieuproblematiek ons onder de neus geduwd door de nieuwe generaties. Logisch dus dat 'Know shit', ons jongerenplatform bij 3FM, zeer frequent aandacht besteed aan het thema. Om te laten zien hoe het beter kan. En om meteen hoop in de volgende generaties op te doen.