In het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 spraken we af dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent moet zijn afgenomen. We hebben dus nog 11 jaar! Wat gebeurt er, wat is er al gebeurd, wat moet er nog gebeuren en wat kunnen we zelf doen? 

Om deze vragen te beantwoorden maakt HUMAN in De Staat van het Klimaat elke vierde donderdag van oktober de balans op met de wetenschap, het bedrijfsleven en de politiek. Onder leiding van Tim Hofman, bijgestaan door onder anderen wetenschapsjournalist Diederik Jekel en meteoroloog Gerrit Hiemstra.

Lees meer →

Klimaatrede

Hajar Yagkoubi vertegenwoordigt tot 1 november 2020 de belangen van jongeren op het gebied van mensenrechten en veiligheid. Dit doet zij in de hoedanigheid van jongerenvertegenwoordiger namens Nederland voor de Verenigde Naties. En omdat jongeren het klimaat zeer aan het hart gaat, zoals wel bleek uit de vele klimaatstakingen wereldwijd dit jaar, mocht zij na de opname van De Staat van het Klimaat een heuse Klimaatrede houden.

De nulmeting

Volg HUMAN