De zorgfabriek

De zorgfabriek

De zorgfabriek

De zorgfabriek

over een verzorgingshuis waar bureaucratie en efficiency steeds meer de dienst uitmaken. Door de verzorgers een dag te volgen wordt het contrast tussen de fabrieksmatige werkwijze en de kwetsbaarheid van de bewoners op een schrijnende manier zichtbaar. De roep om efficiency maakt het noodzakelijk de zorg streng te controleren om zo met de beschikbare middelen iedereen zo goed mogelijk te kunnen bedienen. Het is niet de bedoeling andere (meer) diensten te verlenen dan de betreffende 'klant' in zijn 'arrangement' heeft. Het gevolg is dat de zorg steeds meer een fabriek wordt met ingewikkelde en tijdrovende registratiesystemen. Verpleegsters lopen rond met een chipcard en houden voortdurend een blik op de klok. Deze bedrijfsmatige aanpak lijkt moeilijk verenigbaar met de aard van het sociale werk en de drijfveren van de verpleegsters: mensen helpen, op een menselijke wijze.