Vereniging Investeer in Human

Vanaf 1 januari 2016 maken wij als aspirant-omroep 'Vereniging Investeer in Human' (Human) deel uit van de publieke omroep.

Humanistische beweging
Meer dan een mediaorganisatie wil de vereniging Human een mediabeweging zijn. Wij ontwikkelen onze programma’s in permanente wisselwerking met onze leden, experts en geïnteresseerd publiek. Dat doen we in samenwerking met humanistische organisaties, verwante maatschappelijke instellingen, educatieve organisaties en media. In de toekomst wil de vereniging de interactie met haar leden nog verder intensiveren.

Duurzame relatie
De hedendaagse ontwikkelingen van de media grijpen wij aan om een duurzame, persoonlijke relatie op te bouwen met onze achterban en andere geïnteresseerden. Dat doen we door middel van relevante en toegespitste communicatie, zoals de gepersonaliseerde nieuwsbrief Maand van Human, de verdiepende mailings omtrent programma’s, het tijdschrift Human dat we samen met het Humanistisch Verbond maken, onze gidsende website Human.nl en onze samenwerking met The School of Life rond Brainwash.nl.

Hoewel Human steeds nieuwe ‘investeerders’ zoekt, zetten we niet in op grootse, dure ledenwerfcampagnes. Bij een lidmaatschap geeft Human geen ‘gratis’ cadeaus weg. Wij besteden onze middelen liever aan de inhoud, aan een goed geïnformeerde en betrokken achterban – onze aandeelhouders in diepgang.

Ontmoeting
Human ontmoet zijn achterban op festivals, (debat-)bijeenkomsten, tentoonstellingen, masterclasses en andere activiteiten die de omroep organiseert. Voorbeelden zijn de avonden in De Balie, opnames van De Vloer Op, filmvertoningen en het Brainwash Festival. Tijdens deze evenementen worden vraagstukken op het gebied van levenskunst, de inrichting van de samenleving en de morele en ethische dilemma’s van deze tijd aan de orde gesteld. Voor zowel Human als zijn achterban zijn de ontmoetingen op deze evenementen van cruciaal belang.