Macht en onmacht in Humans De Publieke Tribune

Waar verantwoordelijke bestuurders in gesprek gaan met betrokken burgers

Hebben de mensen op de publieke tribune van de Tweede Kamer geen spreekrecht, in Humans De Publieke Tribune nemen burgers juist het woord.

Aan Coen Verbraak de taak om de wereld van de minister en van de publieke tribune met elkaar te confronteren. Niet voor een klassiek debat, niks zwart-wit. Maar om tot een echt gesprek te komen, tot waardevolle inzichten en - wie weet - oplossingen.

Lees meer →