Macht en onmacht in Humans De Publieke Tribune

Waar verantwoordelijk bestuurders in gesprek gaan met ervaringsdeskundige burgers

Hebben de mensen op de publieke tribune van de Tweede Kamer geen spreekrecht, in De Publieke Tribune van Human nemen burgers juist het woord.

Aan Coen Verbraak de taak om de wereld van bestuurders of beleidsmakers te confronteren met die van de mensen op de tribune. Niet voor een klassiek debat, niks zwart-wit. Maar om tot een echt gesprek te komen, tot waardevolle inzichten en - wie weet - oplossingen.

Lees meer →