WORD LID

In dit woelige verkiezingsjaar buigt Het Filosofisch Kwintet zich over de toekomst van de democratie. Het was het grote succes van de twintigste eeuw, maar in de eenentwintigste eeuw lijkt daar de klad in te zijn gekomen. Is dat zo? En hoe komt dat? (Presentatie: Clairy Polak)

Lees meer →

volg het Filosofisch Kwintet