De Raad van Toezicht wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering. De zittingstermijn is 4 jaar en kan met 1 termijn van 4 jaar verlengd worden.

Per 17 juni 2023 is de samenstelling als volgt.

Arjan Vliegenthart

Voorzitter

Arjan Vliegenthart is benoemd op 19 juni 2022 als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Vereniging Investeer in Human. Mogelijkheid tot herbenoeming per 19 juni 2026.

Beril Kutluer

Beril Kutluer is benoemd op 16 juni 2019 als lid van de Raad van Toezicht van de Vereniging Investeer in Human. Zij is herbenoemd tot 17 juni 2027.

Hasnaa Beni Driss

Hasnaa Beni Driss is benoemd op 17 juni 2023 als lid van de Raad van Toezicht van de Vereniging Investeer in Human. Mogelijkheid tot herbenoeming per 17 juni 2027.

Jacqueline Lampe

Jacqueline Lampe is benoemd op 17 juni 2023 als lid van de Raad van Toezicht van de Vereniging Investeer in Human. Mogelijkheid tot herbenoeming per 17 juni 2027.

Yvonne Zonderop

Yvonne Zonderop is benoemd op 11 juni 2017 als lid van de Raad van Toezicht van de Vereniging Investeer in Human. Zij is herbenoemd tot 11 juni 2025 en treedt dan af.

Werkzaamheden en nevenfuncties Raad van Toezicht en directie

Het overzicht van hoofdfuncties en nevenwerkzaamheden is te vinden in de openbare registers, te downloaden op onze pagina met officiële stukken.