Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering. De zittingstermijn is 4 jaar en kan met 1 termijn van 4 jaar verlengd worden.

Samenstelling 26 juni 2016

Magdeleen Sturm (voorzitter)
Benoemd op 1 juni 2013 als voorzitter van het bestuur van de Stichting Humanistische Omroep. Benoemd op 29 september 2015 als voorzitter Raad van Toezicht Vereniging Investeer in Human. Mogelijkheid tot herbenoeming op 1 juni 2017.

Farid Tabarki
Benoemd op 1 december 2008 als bestuurslid van de Stichting Humanistische Omroep. Benoemd op 29 september 2015 als lid Raad van Toezicht Vereniging Investeer in Human. Treedt af per 30 november 2016.

Sem Bakker
Benoemd op 1 november 2014 als bestuurslid Stichting Humanistische Omroep. Benoemd op 29 september 2015 als lid Raad van Toezicht Vereniging Investeer in Human. Mogelijkheid tot herbenoeming per 1 november 2018.

Haroon Sheikh
Benoemd op 29 september 2015 als lid Raad van Toezicht Vereniging Investeer in Human. Mogelijkheid tot herbenoeming op 29 september 2019.

Wim Boonstra
Benoemd op 26 juni 2016 als lid van de Raad van Toezicht van de Vereniging Investeer in Human. Mogelijkheid tot herbenoeming per 26 juni 2020.

werkzaamheden en nevenfuncties raad van toezicht en directie

Klik hier voor een overzicht.