De Raad van Toezicht wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering. De zittingstermijn is 4 jaar en kan met 1 termijn van 4 jaar verlengd worden.

Per 19 juni 2022 is de samenstelling als volgt.

Arjan Vliegenthart

Voorzitter

Arjan Vliegenthart is benoemd op 19 juni 2022 als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Vereniging Investeer in Human.

Sem Bakker

Vice-voorzitter

Sem Bakker is benoemd op 6 november 2014 als bestuurslid van de Stichting Humanistische Omroep. Op 29 september 2015 is hij benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Vereniging Investeer in Human. Hij is herbenoemd tot 6 november 2022 en treedt dan af.

Haroon Sheikh

Haroon Sheikh is benoemd op 29 september 2015 als lid van de Raad van Toezicht van de Vereniging Investeer in Human. Hij is herbenoemd tot 29 september 2023 en treedt dan af.

Yvonne Zonderop

Yvonne Zonderop is benoemd op 11 juni 2017 als lid van de Raad van Toezicht van de Vereniging Investeer in Human. Zij is herbenoemd tot 11 juni 2025 en treedt dan af.

Beril Kutluer

Beril Kutluer is benoemd op 16 juni 2019 als lid van de Raad van Toezicht van de Vereniging Investeer in Human. Mogelijkheid tot herbenoeming per 16 juni 2023.

Werkzaamheden en nevenfuncties Raad van Toezicht en directie

Het overzicht van hoofdfuncties en nevenwerkzaamheden is te vinden in de openbare registers, te downloaden op onze pagina met officiële stukken.