Raad van Toezicht

wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering. De zittingstermijn is 4 jaar en kan met 1 termijn van 4 jaar verlengd worden.

Samenstelling 19 juni 2022

Arjan Vliegenthart (voorzitter)
Benoemd op 19 juni 2022 als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Vereniging Investeer in Human.

Sem Bakker (vicevoorzitter)
Benoemd op 6 november 2014 als bestuurslid van de Stichting Humanistische Omroep. Benoemd op 29 september 2015 als lid van de Raad van Toezicht van de Vereniging Investeer in Human. Is herbenoemd tot 6 november 2022 en treedt dan af.

Haroon Sheikh
Benoemd op 29 september 2015 als lid van de Raad van Toezicht van de Vereniging Investeer in Human. Is herbenoemd tot 29 september 2023 en treedt dan af.

Yvonne Zonderop
Benoemd op 11 juni 2017 als lid van de Raad van Toezicht van de Vereniging Investeer in Human. Is herbenoemd tot 11 juni 2025 en treedt dan af.

Beril Kutluer
Benoemd op 16 juni 2019 als lid van de Raad van Toezicht van de Vereniging Investeer in Human. Mogelijkheid tot herbenoeming per 16 juni 2023.

Werkzaamheden en nevenfuncties Raad van Toezicht en directie

Klik hier voor een overzicht.