Dit is Human

Hoe je in het leven staat bepaal je zelf
De wereld van vandaag stelt je voor nieuwe vragen. Hoe doorgrond je de waarheid als algoritmen bepalen wat je ziet? Hoe kijk je naar het leven als dat steeds meer maakbaar wordt? Hoe geef je jezelf betekenis als de technologie het van ons overneemt?

Stel je mens-zijn centraal
In de zoektocht naar antwoorden legt Human uiteenlopende invalshoeken bloot. Dat doen we met een open blik. Een mening? Die vorm je zelf. Vanuit je mens-zijn. Daarin ligt volgens ons de kiem voor persoonlijke groei, een mooiere samenleving en een betere wereld.

Wat is er nodig?
De factor mens is vandaag de dag belangrijker dan ooit. Want wat is er nodig bij het creëren van een betere samenleving? Essentieel bij het verwezenlijken van gemeenschapszin? Onmisbaar bij het tot stand brengen van positieve hervormingen? Onontbeerlijk bij het realiseren van oplossingen voor een duurzame wereld? Mensen die opstaan, vragen stellen, initiatief nemen, onderzoeken en bereid zijn tot veranderen.

Human daagt je uit
We mobiliseren mensen en hun kennis, ervaringen en ideeën rond thema’s die actueel zijn. Als spil in dit netwerk realiseert Human impact. Met verschillende perspectieven, in verschillende vormen, op verschillende plekken. Van radio, tv en internet tot ontmoetingen en festivals. Overal waar we zijn dagen we je uit. Denk na. Kijk verder. Waarom? Omdat we het liefst de hele wereld wakker schudden met nieuwe inzichten. Omdat we willen bijdragen aan je persoonlijke groei, een mooiere samenleving en een betere wereld. Ambitieus? Absoluut. Mogelijk? Zeker wel. Samen met jou. Denken doe je zelf, leven doen we samen.

Sta op. De wereld heeft mensen nodig