Missie

HUMAN wil mens en wereld vooruithelpen door autonomie en verantwoordelijkheid te bevorderen.
Als maatschappelijk georiënteerde mediaorganisatie onderzoeken we, geworteld in het humanisme, persoonlijke levensvragen en maatschappelijke vraagstukken. We agenderen actuele thema’s en laten hierbij verschillende perspectieven zien. We zijn spil in een netwerk van makers en ideële partners, met wie we streven naar impact en praktische relevantie. Met als doel: bijdragen aan meningsvorming, zelfontplooiing en positieve veranderingen die leiden tot een betere samenleving.

Visie

Denken doe je zelf, leven doen we samen.
Maar hoe dan? Het mens-zijn staat immers onder druk. Van voortsnellende ontwikkelingen in de wetenschap, onstuitbare technologische vooruitgang en de macht van het algoritme in een wereld die bol staat van botsende belangen en muurvaste meningen. De wereld van vandaag stelt je voor nieuwe vragen. Bij HUMAN vind je inspiratie in je zoektocht naar antwoorden. Stof tot nadenken bij het vormen van je mening, bepalen van je positie en nemen van verantwoordelijkheid. Voor je zelf, een mooiere samenleving en een betere wereld.