Aflevering 4

Wetenschap

In de vierde aflevering van het tiende seizoen van Het Filosofisch Kwintet, onderzoeken we manipulatie en beïnvloeding in de wetenschap. Waardoor wordt wetenschap beïnvloed, en waaraan ontleent wetenschap zijn gezag? Welke rol speelt wetenschap in het publieke debat? Hebben we wetenschap nodig als kennis voor eenieder beschikbaar is? En hoe moet wetenschap omgaan met complotten?

Zondag 12 juli, 12.10 - NPO 1

In zijn tiende seizoen neemt Het Filosofisch Kwintet manipulatie, beïnvloeding en waarheid onder de loep op het gebied van politiek, wetenschap, commercie en ons eigen leven. Welke machten en krachten zitten erachter, en hoe kunnen wij ons daartegen weren? Hoe weten we nog wat waarheid is en wat leugen? En wat staat op het spel?

Dagelijks staan we bloot aan zichtbare en onzichtbare beïnvloeding van ons brein. Met misleidende methoden worden we overtuigd iets te denken of te doen. Via sociale en gevestigde media vinden leugens en nepnieuws een weg, dankzij trollen en nepaccounts. De verschillende vormen van manipulatie beïnvloeden politiek, onderwijs, rechtstaat en wetenschap. Het beïnvloedt ons allemaal.

Gasten in deze aflevering

Daan Roovers

Daan Roovers is filosoof en Denker des Vaderlands. Aan de Universiteit van Amsterdam is ze docent Publieksfilosofie. Tegelijkertijd promoveert ze op de ontwikkeling van publieke opinie. Eerder was ze hoofdredacteur van Filosofie Magazine.

Stef Aupers

Stef Aupers is cultuursocioloog en werkzaam als hoogleraar Mediacultuur aan de Universiteit van Leuven. Aupers verdiept zich in wat mensen voor waar houden en hoe overtuigingen worden gevormd, gedeeld en verspreid in en door media. Hij publiceerde over religie, spiritualiteit en complotdenken in een postmoderne tijd en is onder meer sectie editor van het zojuist verschenen Handbook of Conspiracy Theories.

Trudy Dehue

Trudy Dehue verdiept zich in de vraag hoe wetenschappelijke feiten tot stand worden gebracht, en wat door de eeuwen heen een feit mocht heten. 

Roland Pierik

Rechtsfilosoof Roland Pierik adviseert als wetenschapper de overheid, maar schuwt ook het publieke debat op sociale media niet.

De andere afleveringen