afleveringen

Democratie
In dit woelige verkiezingsjaar buigt Het Filosofisch Kwintet zich over de toekomst van de democratie. Het was het grote succes van de twintigste eeuw, maar in de eenentwintigste eeuw lijkt daar de klad in te zijn gekomen. Is dat zo? En hoe komt dat?

Onder leiding van Clairy Polak laten deskundige denkers hier hun licht over schijnen. In vijf afleveringen onderzoeken zij hoe de democratie bedreigd wordt door politieke en maatschappelijke versplintering, de macht van de markt en de aantrekkingskracht van het radicale alternatief.

  • Presentatie: Clairy Polak

afleveringen