Aflevering 5

Baas over eigen leven?

In de vijfde en laatste aflevering van het tiende seizoen van Het filosofisch kwintet, onderzoeken we wat manipulatie betekent in ons persoonlijke leven. Om te achterhalen welke informatie ons prikkelt, stuurt of leidt, moeten we ons door een woud aan vragen worstelen. Bestaat neutrale informatie? Wat is de rol van manipulatie? Wie manipuleert wie? En wanneer is manipulatie aanvaardbaar? Kunnen we ons nog aan die manipulatie onttrekken?

Zondag 19 juli, 12.10 - NPO 1

In zijn tiende seizoen neemt Het Filosofisch Kwintet manipulatie, beïnvloeding en waarheid onder de loep op het gebied van politiek, wetenschap, commercie en ons eigen leven. Welke machten en krachten zitten erachter, en hoe kunnen wij ons daartegen weren? Hoe weten we nog wat waarheid is en wat leugen? En wat staat op het spel?

Dagelijks staan we bloot aan zichtbare en onzichtbare beïnvloeding van ons brein. Met misleidende methoden worden we overtuigd iets te denken of te doen. Via sociale en gevestigde media vinden leugens en nepnieuws een weg, dankzij trollen en nepaccounts. De verschillende vormen van manipulatie beïnvloeden politiek, onderwijs, rechtstaat en wetenschap. Het beïnvloedt ons allemaal.

Gasten in deze aflevering

Daan Roovers

Daan Roovers is filosoof en Denker des Vaderlands. Aan de Universiteit van Amsterdam is ze docent Publieksfilosofie. Tegelijkertijd promoveert ze op de ontwikkeling van publieke opinie. Eerder was ze hoofdredacteur van Filosofie Magazine.

Bart van der Sloot

Bart van der Sloot is filosoof en specialiseert zich in privacy en big data. Hij doet regelmatig onderzoek naar nieuwe technieken zoals gezichtsherkenning, drones en artificiële intelligentie in opdracht van nationale en overzeese overheden en de EU. Op dit moment is Van der Sloot verbonden aan de Tilburg University. Eerder was hij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de WRR. 

Marjolein Lanzing

Marjolein Lanzing is techniekfilosoof en is als onderzoeker verbonden aan de faculteit Filosofie, Theologie en Religiestudies en het Interdisciplinary Institute for Security, Privacy and Data Governance (IHub) aan de Radboud Universiteit. Ze doet onderzoek naar de ethische en sociaal-politieke dimensies van nieuwe technologieën. Daarnaast is ze bestuurslid bij Bits of Freedom, een NGO die opkomt voor online vrijheid en digitale burgerrechten. 

Thomas Nys

Thomas Nys is filosoof en promoveerde in 2006 met een proefschrift over de betekenis en waarde van autonomie. Momenteel doceert Nys ethiek aan de Universiteit van Amsterdam en mengt zich graag in het publieke debat met ethische reflecties op hedendaagse fenomenen. 

De andere afleveringen