Het einde van het jaar is een moment van terugblikken, zo ook voor ons. In een aantal overzichten nemen we je nog een keer mee door de beste verhalen van 2019. In dit overzicht: onze belangrijkste verhalen over de klimaatcrisis.

#1. Klimaatveranderingen ontkennen schendt mensenrechten

Door te zeggen dat klimaatverandering niet plaatsvindt, ontken je de impact die het heeft op het leven van mensen. En die impact is groot, zeker op kwetsbare groepen, vertelt Eco Matser, wereldwijd programmamanager Energie, Klimaat en Ontwikkeling bij NGO Hivos. "Nederland doet echt te weinig voor een land dat zo'n fan zegt te zijn van mensenrechten."

Lees het hele gesprek met Matser →

#2. Milieumelancholie en natuurrouw: nieuwe klimaatvocabulaire

Vliegschaamte, treintrots, milieumelancholie en klimaatkwaad. Deze termen klinken op het eerste gezicht wat komisch, maar zaken als klimaatangst, klimaatstress en pre-traumatische stress zijn allerminst om te lachen.

Lees meer over de nieuwe klimaattermen →

#3. De publieke tribune: klimaatverandering

Klimaatverandering is dé grote uitdaging van deze eeuw, die alle andere problemen doet verbleken. Het is een alomvattende crisis die ons allemaal zal raken, en de tijd dringt. In 'De publieke tribune' gaat presentator Coen Verbraak in gesprek met journalist Jaap Tielbeke, schrijver Babette Porcelijn en architect Thomas Rau over de vraag welke verantwoordelijkheid de burger heeft.

Luister de aflevering hiernaast terug, en abonneer je op de podcast.

#4. Klimaat van verwarring

Het klimaat is misschien wel een van de meest verhitte discussies van dit moment, vol doemscenario's, drogredeneringen, drammers en dromers. 'Medialogica' onderzocht hoe feiten het verliezen van emotie, met klimaatverwarring tot gevolg. 

De aflevering kijk je hiernaast. Lees ook wie op Twitter het hoogste woord voert als het gaat om #klimaat, en ontdek hoe politici verwarring zaaien in het klimaatdebat.

#5. Klimaatmisvattingen

In de klimaatdiscussie worden talloze hardnekkige standpunten ingenomen, die een inhoudelijk gesprek over de klimaatcrisis in de weg staan. We hebben een aantal onder elkaar gezet en uitgezocht hoe het zit.

Lees de 9 misvattingen hier →

#6. De staat van het klimaat

In 2030 moet de uitstoot van schadelijke broeikasgassen zijn teruggebracht met 49 procent, zo hebben we democratisch besloten. Human houdt de vinger aan de pols van politiek, wetenschap en bedrijfsleven om te zien hoe we dat voor elkaar krijgen. Dit jaar deden we de nulmeting. 

Kijk de uitzending hiernaast, en ontdek meer op de programmapagina.

#7. Klimaatrede

Hajar Yagkoubi vertegenwoordigt tot 1 november 2020 de belangen van jongeren op het gebied van mensenrechten en veiligheid. Dat doet ze als jongerenvertegenwoordiger namens Nederland voor de Verenigde Naties. En omdat jongeren het klimaat zeer aan het hart gaat, zoals bleek uit de vele klimaatstakingen wereldwijd dit jaar, mocht zij bij 'De staat van het klimaat' een Klimaatrede houden. 

Kijk de Klimaatrede van Hajar Yagkoubi hiernaast terug.

#8. De officiële staat van het klimaat

In de onlangs aangenomen Klimaatwet is opgenomen dat het Planbureau voor de Leefomgeving jaarlijks rapporteert wat het effect is van het beleid van de overheid, en in hoeverre de gestelde doelen worden gehaald. Dit jaar was de ongenuanceerde conclusie: we halen de doelen van 2020 en 2050 niet. Maar in die conclusie is ruimte voor nuance. We hebben het belangrijkste uit het rapport voor je op een rijtje gezet.

Lees het artikel hier →

#9. Denkfouten in het klimaatdebat

Psycholoog en publicist Suzanne Weusten kijkt en luistert veel naar het klimaatdebat, zowel vanuit professionele als persoonlijke interesse. En bij zo’n grote discussie duurt het meestal niet lang voordat ze denkfouten ontdekt.

Lees haar analyse hier terug →

#10. Klimaatkwaad

Steeds vaker mogen we rekenen op eko-standjes van onze milieubewuste medemens. Verontwaardiging over klimaatverandering laat zich immers goed botvieren op stapels printende collega's, EasyJettende Europahoppers, lang douchende dochters en carnivore ooms. Maar beter word je kwaad op de echte vervuilers, betoogt Joeri Scholtens, onderzoeker aan de UvA.

Lees het betoog van Scholtens →

Meer terugblikken