"Zijn HUMAN en het Humanistisch Verbond dan niet dezelfde organisatie?"

Deze verwarring horen we bij HUMAN regelmatig. Er zijn in Nederland tientallen humanistische organisaties, met een gezamenlijke achterban van meer dan een miljoen Nederlanders. Allemaal werken ze vanuit de levensovertuiging dat de mens centraal staat.

Een kleine selectie ↓

HUMAN maakt, samen met maatschappelijke en creatieve partners, programma’s die mens en wereld vooruithelpen door autonomie en verantwoordelijkheid te bevorderen. Behalve op tv, radio en online is omroep HUMAN actief in het onderwijs en op evenementen.

Weet je niet zeker of je al vriend bent van HUMAN?
Check het hier

Het Humanistisch Verbond is de enige onafhankelijke organisatie die staat voor een vrije en humane samenleving. Het HV komt in actie als keuzes over leven, liefde, denken en dood in gevaar komen.

De Vereniging Humanitas bevordert sociale verbanden en helpt mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Zij doet dit met de inzet van duizen- den enthousiaste vrijwilligers.

Hivos zet zich in voor een vrije, eerlijke en duurzame wereld. De mensenrechtenorganisatie werkt daarvoor samen met moedige activisten, ondernemers, kunstenaars en journalisten in meer dan 30 landen.

Universiteit voor Humanistiek verzorgt hoger onderwijs en onderzoek op het gebied van ethiek, levensbeschouwing en de inrichting van een menswaardige samenleving en laat zich hierbij inspireren door het humanisme.

HVO primair is verantwoordelijk voor de uitvoering van lessen Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) op openbare basisscholen. In deze lessen onderzoeken kinderen levensvragen op een interactieve, speelse en creatieve manier.

Humankind is de grootste niet-commerciële organisatie voor kinderopvang en -ontwikkeling in Nederland. Hun pedagogische visie is gebaseerd op humanistische waarden. Zij geloven in optimale groei en bloei van ieder kind.

Humanitas DMH (Dienstverlening aan mensen met een hulpvraag) ondersteunt mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of gedragsprobleem.

Humanitas Onder Dak is een maatschappelijke opvangorganisatie in Twente, die de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen organiseert middels verschillende voorzieningen.