Vanaf 1 juni bekleedt filosoof en programmaker Stine Jensen de functie van bijzonder hoogleraar aan de Erasmus School of Philosophy. Deze functie combineert zij met haar werk als publicist en programmamaker voor omroep HUMAN.

In haar hoogleraarschap buigt Jensen zich onder andere over het spanningsveld tussen het universalisme en de eigen identiteit. Een actueel thema dat zich voordoet in maatschappelijke thema’s, zoals vaccinatie of genderidentiteit, en die veel polarisatie kunnen veroorzaken. “Filosofie heeft een belangrijke taak te verrichten in het publieke domein, omdat het zowel speelse nieuwsgierigheid als ons onderzoekend denkvermogen activeert. In deze tijden van polarisatie is dat hard nodig. Denken betekent niet je standpunt bevestigd willen zien, denken is van mening durven veranderen.” 

Voor HUMAN maakt Stine Jensen programma’s over filosofie, identiteit en samenleving, zoals de podcast Scheiden met Stine, de televisieseries Dus ik ben, Yes ik ben! en Dus ik volg en de reisserie Licht op het Noorden. Ook in haar programma’s slaat Jensen een brug tussen samenleving en filosofie. Ze daagt haar kijkers, luisteraars en lezers uit om hun individuele uitdagingen in een bredere maatschappelijke context te plaatsen. HUMAN verwacht veel van de kruisbestuiving tussen omroep en universiteit, met daarin een centrale rol voor het kritische denken van filosoof Stine Jensen.