Op vrijdag 14 juni verscheen de visie op het publieke omroepbestel van minister Arie Slob (ChristenUnie). Hoofdredacteur van Human, Marc Josten schreef een verslag over hoe dit bij Human werd beleefd.

'Samen met directeur Willemien van Aalst kijk ik gespannen naar een laptop met daarop een persconferentie van minister-president Mark Rutte. We verwachten nieuws over de toekomst van de publieke omroep, en meer in het bijzonder: de toekomst van Human.

'Om 15:22 uur is het zover. De premier begint over de publieke omroep en heeft het meteen over de positie van omroepen als Human, die van aspirant-omroep volwaardige omroep willen worden. Rutte draait er niet omheen: het aantal leden dat vereist is voor die status zakt van 150.000 naar 50.000. We kijken elkaar aan met een blik van 'dat had slechter gekund'. 

'Willemien heeft intussen de brief van minister Arie Slob, de verantwoordelijk bewindsman, in handen gekregen. We slaan direct aan het lezen.

'Behalve de verlaagde ledengrens, valt op dat de nieuwe concessie pas in 2022 begint, en dat alle gelekte informatie van de afgelopen week klopt. Reclame komt pas na 20:00 uur en NPO 3 wordt een regiozender. Samenvattend wordt de totale koek kleiner, Human iets groter. Van een etage in een metropool worden we - als dit plan doorgaat - een huis in de stad.'

Directeur van Human Willemien van Aalst

'Na afloop praten we kort na. Er heerst geen euforie, wel blijdschap.

'"Top, maar we zijn er alleen nog niet," zegt Willemien. "Maar die grens naar 50.000 leden maakt het ons wel makkelijker dan de oude grens van 150.000 leden." Ze wijst de aanwezige redacteuren op de hobbels die nog genomen moeten worden tot we tot en met 2026 een factor van belang zullen zijn in het nieuwe bestel.

'"Het plan moet nog door de Tweede en door de Eerste Kamer," vervolgt ze. "En daarna moeten we op basis van een nieuw beleidsplan onze toegevoegde waarde bewijzen ten overstaan van de Raad voor Cultuur, het Commissariaat voor de Media en de Raad van Bestuur van de NPO."

'Dat is Human vier jaar eerder, toen het voor het eerst een ledenomroep werd, gelukt. Nu moet het ons weer lukken. "Verder roept deze brief nog wel erg veel vragen op, zoals wanneer de peildatum is voor het ledenaantal, en het budget voor de NPO als geheel."

'Inmiddels is de vijf ruim in de klok. Met een klein groepje Humannetjes drinken we nog een klein drankje op een hopelijke goede afloop.'

Ook interessant