Op 14 juni verscheen de visie op het publieke omroepbestel van minister Arie Slob (ChristenUnie). De brief is gunstig voor Human omdat deze de ledengrens van 150.000 naar 50.000 terugbrengt en omdat hij inhoud en de publieke taak belangrijker vindt dan marktaandelen. Kortom, het positieve gevoel overheerst, maar er zijn ook zorgen.

Goede nieuws

De ledendrempel voor nieuwkomers gaat omlaag naar 50.000. Rond dat getal bewegen we ons en met uw steun maken we een reële kans om van aspirant-omroep een echte omroep te worden, als ook het Commissariaat voor de Media, de Raad voor Cultuur en de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep ons positief beoordelen. De eerste positieve beoordeling is inmiddels binnen. Deze was afkomstig van de onafhankelijke evaluatiecommissie ingesteld door de Raad van Toezicht van de publieke omroep.

De brief van de minister heeft nog veel uitwerking nodig en er volgt nog behandeling in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. De huidige concessieperiode (2016-2021) wordt hoogstwaarschijnlijk met een jaar verlengd om alle voorgenomen maatregelen ook in wetgeving te kunnen omzetten. Daardoor zal de nieuwe status voor Human pas op 1 januari 2022 kunnen ingaan. Een mooie toekomst aan een verre horizon. Onze maatschappelijke verankering zal daarbij nauw luisteren. Onze banden met netwerkpartners als Brainwash, Humanitas, UvH, HV, regionale omroepen, Filosofie Magazine, hogescholen en universiteiten, de School of Life, Instituut voor Beeld en Geluid, de Parade, IDFA en het Nederlands Film Festival zullen hechter worden dan ooit. En daar biedt deze brief alle ruimte voor.

Ook garandeert de brief wettelijke bescherming voor de onderzoeksjournalistiek zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Alle kaasschaven en bezuinigingsmessen moeten vanaf nu deze vorm van journalistiek ontzien. Het is een steun in de rug voor onze inspanningen om samen met de VPRO een onderzoeks-platform te ontwikkelen. En naast deze samen-sterk kant is er ook de ruimte om het eigen profiel van Human scherp te houden.

Human mag zich naar hartenlust onderscheiden met zijn externe pluriformiteit en zijn diepe maatschappelijke verankering.

Zorgen

Hoe enthousiast we ook zijn, er zijn ook zorgen. Om er een paar te noemen:

- De financiering van de publieke omroep. Het kabinet kondigt een stabiele financiering aan en een stapsgewijze invoering van een reclamevrije omroep die niet ten koste gaat van de programmering. Maar de financiële kaders zijn onduidelijk en de doorberekeningen laten een negatief scenario zien.

- De positie van NPO 3 als zender voor jongerenprogrammering en talentontwikkeling dreigt ernstig verzwakt te worden. Daarmee zouden we een belangrijk publiek missen, alsmede de kraamkamer voor aanstormend talent van zowel makers als presentatoren.

We zijn er nog niet

Als we de komende periode een betrokken groep van vele tienduizenden vrienden vormen, kan niemand meer om ons heen. Hoe meer vrienden hoe meer stof Human doet opwaaien. Meer stof tot nadenken, op tv, radio en online, in het onderwijs én met evenementen in de buurt.

Er is een wenkend perspectief. Blijft u met ons mee doen?

Ook interessant