Onze partners

HUMAN maakt, samen met maatschappelijke en creatieve partners, programma’s die mens en wereld vooruithelpen door autonomie en verantwoordelijkheid te bevorderen. Behalve op tv, radio en online is omroep HUMAN actief in het onder- wijs en op evenementen.

Humanistische Organisaties

Wie is wie in Humanistisch Nederland?

“Zijn HUMAN en het Humanistisch Verbond dan niet dezelfde organisatie?” Deze verwarring horen we bij HUMAN regelmatig. Er zijn in Nederland tientallen humanistische organisaties, met een gezamenlijke achterban van meer dan een miljoen Nederlanders. Allemaal werken ze vanuit de levensovertuiging dat de mens centraal staat. Een kleine selectie.

Humanistisch Verbond

Het Humanistisch Verbond is de enige onafhankelijke organisatie die staat voor een vrije en humane samenleving. Het HV komt in actie als keuzes over leven, liefde, denken en dood in gevaar komen.

Humanitas

De Vereniging Humanitas bevordert sociale verbanden en helpt mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Zij doet dit met de inzet van duizenden enthousiaste vrijwilligers.

Hivos

Hivos zet zich in voor een vrije, eerlijke en duurzame wereld. De mensenrechtenorganisatie werkt daarvoor samen met moedige activisten, ondernemers, kunstenaars en journalisten in meer dan 30 landen.

Universiteit voor Humanistiek

De Universiteit voor Humanistiek verzorgt hoger onderwijs en onderzoek op het gebied van ethiek, levensbeschouwing en de inrichting van een menswaardige samenleving en laat zich hierbij inspireren door het humanisme.

HVO Primair

HVO primair is verantwoordelijk voor de uitvoering van lessen Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) op openbare basisscholen. In deze lessen onderzoeken kinderen levensvragen op een interactieve, speelse en creatieve manier.

Humankind

Humankind is de grootste niet-commerciële organisatie voor kinderopvang en -ontwikkeling in Nederland. Hun pedagogische visie is gebaseerd op humanistische waarden. Zij geloven in optimale groei en bloei van ieder kind.

Humanitas Financiële Hulpverlening

Humanitas Financiële Hulpverlening biedt diverse diensten aan om financiële en/of zorgzaken tijdelijk of langdurig over te nemen van mensen die hiertoe zelf niet in staat zijn.

Humanitas DHM

Humanitas DMH (Dienstverlening aan mensen met een hulpvraag) ondersteunt mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of gedragsprobleem.

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een maatschappelijke opvangorganisatie in Twente, die de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen organiseert middels verschillende voorzieningen.

Overige partners (in alfabetische volgorde)

Amnesty International

Amnesty International streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke mensenrechten heeft en in vrijheid kan leven.

Beeld en Geluid

Beeld & Geluid is het instituut voor media; een inspirerende, creatieve en toegankelijke ontmoetingsplek voor zowel particulieren als professionals.

Bildung Academie

De Bildung Academie houdt zich bezig met het ontwikkelen, innoveren en aanbieden van open (hoger) onderwijs, voor zowel (non-)studenten als professionals.

Brainwash Festival

Brainwash Festival is hét denkfestival van vandaag. Grote denkers uit binnen- en buitenland een ander licht werpen op de belangrijkste vragen van onze tijd.

IDFA

DocSchool Online (IDFA) stelt gratis films en lesmateriaal beschikbaar voor in de klas.

Filosofie Magazine

Filosofie Magazine belicht vanuit filosofisch standpunt maatschappelijke en politieke onderwerpen.

Internationale School voor Wijsbegeerte
Internationale School voor Wijsbegeerte

Internationale School voor Wijsbegeerte heeft geen winstoogmerk en heeft als doel filosofie te bevorderen. De ISVW biedt opleidingen, cursussen en trainingen aan, deels in ‘t land, deels op het eigen landgoed.

 

Mileudefensie

Milieudefensie werkt aan een duurzaam en eerlijk Nederland. Dat doen zij al bijna 50 jaar met succes. Met hun campagnes werken zij aan het grootste probleem van nu, klimaatverandering. Als onafhankelijke milieuorganisatie zijn zij bondgenoot van iedereen die daaraan wil bijdragen. Samen zorgen we dat overheden en bedrijven veranderen.

Movies that Matter

Movies that Matter opent de ogen voor mensenrechten door het vertonen van films en het stimuleren van vertoningen van films over mensenrechten. Dit doen zij door het organiseren van het jaarlijkse Movies that Matter Festival, educatievertoningen voor studenten en scholieren, het organiseren van events, met advieswerk in binnen- en buitenland en het ondersteunen van festivals in het buitenland.

Nederlands Film Festival

Jaarlijks, aan het begin van het najaar, vindt het Nederlands Film Festival (NFF) plaats. Anderhalve week is Utrecht de filmhoofdstad van Nederland, waar de volle en nieuwe breedte van de Nederlandse filmcultuur het erepodium krijgt dat het verdient.

Nederlands Theater Festival

Het Nederlands Theater Festival toont elf dagen lang de beste voorstellingen van het moment, reikt vele prijzen uit waaronder die voor de beste acteurs van Nederland, laat succesvolle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van theater zien, staat vooraan in het gesprek over de rol van theater in de samenleving en laat grenzen tussen verschillende kunstdisciplines vervagen.

Netwerk Mediawijsheid

In 2019 is HUMAN kernpartner van Netwerk Mediawijsheid geworden, waardoor we intensief meedenken en praten over hoe we Nederland mediawijs gaan maken. Door het Netwerk Mediawijsheid hebben we samenwerkingen gesloten voor HUMAN in het onderwijs met de Koninklijke Bibliotheek en MBO Mediawijs.

Netwerk Mediawijsheid heeft ook een website om bezoekers te informeren over de werking van nepnieuws en hoe je kan herkennen of een bericht betrouwbaar is. Kijk voor meer informatie op www.isdatechtzo.nl.

Parade

De Parade is een rondreizend theaterfestival, dat plaatsvindt in de zomermaanden in vier Nederlandse steden, achtereenvolgens: Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam.

 

Rose Stories

ROSE Stories is een plek waar verhalen uit verschillende culturen een vorm vinden. Door ze om te zetten naar concrete projecten en producten, maken zij deze verhalen deelbaar.
Samen met de makers zorgen zij ervoor dat de projecten een economisch succes worden en tegelijkertijd bijdragen aan een mooiere samenleving.

Schooltv

Schooltv maakt in Nederland tv-programma's met begeleidend materiaal voor peuters, kleuters, leerlingen in het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO).

The School of Life

Bij The School of Life denk je na over de belangrijkste onderwerpen uit je dagelijkse leven: werk, vriendschap, liefde, geld, familie en meer. Inzichten uit 2500 jaar cultuur en wetenschap helpen je een wijzer en mooier leven te leiden.

Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht is een internationaal vooraanstaande researchuniversiteit waar studenten en toponderzoekers samen werken aan een betere toekomst.

Theatergroep Vis à Vis

Theatergroep Vis à Vis creëert in haar eigen originele buitentheater een wereld vol buitengewone mogelijkheden, humor en verrassingen. In al het theatrale geweld blijft de kleine menselijke maat de hoofdrol spelen.

Warming Up

Warming Up verbindt kunst en cultuur met het klimaatvraagstuk. Want de cultuursector bereikt jaarlijks 90% van alle Nederlanders. Het brengt mensen samen en weet als geen ander het publiek in het hart te raken met muziek, verhalen en beelden.