Partners

Human is een maatschappelijk georiënteerde mediaorganisatie. Geworteld in het humanisme onderzoeken we persoonlijke levensvragen en maatschappelijke vraagstukken. We agenderen actuele thema’s en laten hierbij verschillende perspectieven zien. Human is spil in een netwerk van makers en ideële partners, met wie we streven naar impact en praktische relevantie. 
Human werkt onder meer samen met:

Amnesty International streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke mensenrechten heeft en in vrijheid kan leven.

Milieudefensie werkt aan een duurzaam en eerlijk Nederland. Dat doen zij al bijna 50 jaar met succes. Met hun campagnes werken zij aan het grootste probleem van nu, klimaatverandering. Als onafhankelijke milieuorganisatie zijn zij bondgenoot van iedereen die daaraan wil bijdragen. Samen zorgen we dat overheden en bedrijven veranderen.

ROSE Stories is een plek waar verhalen uit verschillende culturen een vorm vinden. Door ze om te zetten naar concrete projecten en producten, maken zij deze verhalen deelbaar.
Samen met de makers zorgen zij ervoor dat de projecten een economisch succes worden en tegelijkertijd bijdragen aan een mooiere samenleving.

 

Beeld en Geluid is het instituut voor media; een inspirerende, creatieve en toegankelijke ontmoetingsplek voor zowel particulieren als professionals.

De Bildung Academie houdt zich bezig met het ontwikkelen, innoveren en aanbieden van open (hoger) onderwijs, voor zowel (non-)studenten als professionals.

Brainwash Festival is hét denkfestival van vandaag. Grote denkers uit binnen- en buitenland een ander licht werpen op de belangrijkste vragen van onze tijd.

Filosofie Magazine belicht vanuit filosofisch standpunt maatschappelijke en politieke onderwerpen.

Hivos is een ontwikkelingshulporganisatie met het hoofdkwartier in Nederland. Hivos verleent o.a. financiele hulp aan organisaties die werkzaam zijn in Afrika, Latijns Amerika en Azie.

Het Humanistisch Verbond komt op voor een samenleving waarin we vrij zijn om onze eigen invulling te geven aan leven, liefde, denken en dood en waarin we verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Onder het motto ‘Met hoofd, hart en handen’ zijn de activiteiten van Stichting HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs) zowel gericht op de school als op alle vragen van opvoeders en instanties waar een praktisch of theoretisch antwoord verlangd wordt (onder andere in de vorm van begeleiding, cursus, training of advies). 

HVO primair leert kinderen omgaan met zichzelf en hun sociale en natuurlijke leefomgeving. Het draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van sociale levenskunst en wereldburgerschap op basis van humanistische principes zoals natuurlijkheid, verbondenheid, vrijheid, gelijkheid en redelijkheid.

DocSchool Online (IDFA) stelt gratis films en lesmateriaal beschikbaar voor in de klas.

Internationale School voor Wijsbegeerte heeft geen winstoogmerk en heeft als doel filosofie te bevorderen. De ISVW biedt opleidingen, cursussen en trainingen aan, deels in ‘t land, deels op het eigen landgoed.

 

Jaarlijks, aan het begin van het najaar, vindt het Nederlands Film Festival (NFF) plaats. Anderhalve week is Utrecht de filmhoofdstad van Nederland, waar de volle en nieuwe breedte van de Nederlandse filmcultuur het erepodium krijgt dat het verdient.

De NPO-organisatie is het bestuursorgaan van de publieke omroep

Het Nederlands Theater Festival toont elf dagen lang de beste voorstellingen van het moment, reikt vele prijzen uit waaronder die voor de beste acteurs van Nederland, laat succesvolle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van theater zien, staat vooraan in het gesprek over de rol van theater in de samenleving en laat grenzen tussen verschillende kunstdisciplines vervagen.

Bij The School of Life denk je na over de belangrijkste onderwerpen uit je dagelijkse leven: werk, vriendschap, liefde, geld, familie en meer. Inzichten uit 2500 jaar cultuur en wetenschap helpen je een wijzer en mooier leven te leiden.

Schooltv maakt in Nederland tv-programma's met begeleidend materiaal voor peuters, kleuters, leerlingen in het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO).

Stichting Humanitas is actief in Rotterdam, Spijkenisse en Capelle aan den IJssel op het gebied van zorg met en zonder verblijf, huishoudelijke ondersteuning, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, medische en para-medische dienstverlening (ook in de wijk), welzijn en maatschappelijke hulp- en dienstverlening.

De Universiteit Utrecht is een internationaal vooraanstaande researchuniversiteit waar studenten en toponderzoekers samen werken aan een betere toekomst.

Universiteit voor Humanistiek laat zich in het onderwijs en onderzoek inspireren door het humanisme en richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een menswaardige samenleving.

De Parade is een rondreizend theaterfestival, dat plaatsvindt in de zomermaanden in vier Nederlandse steden, achtereenvolgens: Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam.

 

Theatergroep Vis à Vis creëert in haar eigen originele buitentheater een wereld vol buitengewone mogelijkheden, humor en verrassingen. In al het theatrale geweld blijft de kleine menselijke maat de hoofdrol spelen.

De VPRO werkt intensief samen met Human. Twee omroepen onder één dak, die het denken aandurven.