Media dienen als gids om greep te krijgen op de werkelijkheid. Maar in hoeverre zijn ze een betrouwbare gids? Hoe komt de publieke opinie tot stand? En welke invloed heeft deze op het handelen van bestuurders, journalisten en burgers? Het programma Medialogica onderzoekt het verschil tussen beeld en werkelijkheid. Speciaal voor het voortgezet onderwijs, mbo en hbo heeft HUMAN samen met Schooltv een aantal afleveringen ingekort en lesmateriaal met kijkvragen en verdiepende opdrachten geschreven.

vo

Media en het koningshuis

Het koningshuis staat dagelijks in de schijnwerpers. Iedere actie van de koning, de koningin en haar famile wordt door de media breeduit naar buiten gebracht. Daarbij geldt wel een mediacode, waarbij de privacy van de oranjes moet worden gewaarborgd. In ruil voor de mediacode nodigt de koning de media twee keer per jaar uit voor een fotosessie.

De wolf in Nederland

Na 150 jaar afwezigheid is de wolf terug in Nederland. Een beschermde diersoort, maar waar voor de één is de komst van de wolf de kroon is op het jarenlange natuurbeleid, is voor de ander de wolf een bloeddorstige indringer waar niet mee valt samen te leven. In de beeldvorming hebben zowel voor- als tegenstanders het zwaar te verduren.

De discussie over klimaatverandering

Hoe verliezen feiten het van emotie met klimaatverwarring tot gevolg? Politici, belangengroepen, journalisten, wetenschappers en scholieren nemen elkaars rol over en strooien met cijfers en statistieken. Naar wie moet het publiek luisteren? Welke belangen spelen mee? En door wie wordt de publieke opinie beïnvloed?

De invloed van de publieke opinie op besluiten

Nadat een gestrande bultrug op Texel sterft, ontstaat er een sociale mediahype. Mensen worden bedreigd, omdat zij schuldig worden bevonden aan de dood van het dier.

De kracht van social media

De oproep op Facebook voor een feestje was de aanleiding voor een totaal uit de hand gelopen toestroom van mensen naar het dorp Haren en de daaropvolgende rellen. In hoeverre hebben de media en journalisten bijgedragen aan de escalatie?

bovenbouw vo/mbo/hbo

Media en desinformatie

Tijdens de coronacrisis van 2020 is betrouwbare en juiste informatie van levensbelang. Aan de hand van deze informatie wordt het beleid van de overheid gevoerd. Maar er is ook veel onduidelijk. Feiten en meningen lopen steeds meer door elkaar en dat maakt het beeld van de werkelijkheid onduidelijker.

Online haatzaaien

Hoe is er op sociale media een geraffineerd spel van haatzaaien en polarisatie ontstaan? En wie hebben daar belang bij? Een spel met ‘online handleidingen’ waarin staat hoe je je mening kan doordrukken en tegenstanders monddood maakt. Hoe kan het dat complottheorieën, zoals 'omvolking' – het idee dat de elite plannen zou hebben om de 'originele' bevolking van Nederland te vervangen – steeds meer mainstream worden? Hoe worden media bespeeld hierin mee te gaan? En heeft de journalistiek hier wel een goed antwoord op?

Voor- en tegenstanders van abortus

Het debat rondom abortus is in 2019 in alle hevigheid opgelaaid. Voor- en tegenstanders proberen bezoekers van abortusklinieken te overtuigen van hun gelijk. Wat is de mediastrategie van beide kampen?

Kritisch denken vs. complottheorie

Op 10 juni 2017 rijdt een man het Stationsplein in Amsterdam op. Hij raakt hierbij voetgangers en er vallen gewonden. De auto komt tot stilstand tegen de ingang van het metrostation. Wat is er precies gebeurd? En hoe berichtten de politie en verschillende media hierover? Is dit een aanslag?

De macht van de publieke opinie

In 2018 komt er een eind aan het imago van de Oostvaardersplassen als boegbeeld van de ongerepte natuur, waar de mens zo weinig mogelijk ingrijpt. Boswachters worden bedreigd, burgers gooien balen hooi over de hekken en delen op Facebook massaal foto's van vermagerde, grote grazers. Uiteindelijk besluit de provincie Flevoland, onder druk van de publieke opinie, om de dieren zelf bij te voeren. Hoe konden de gemoederen over de grote grazers zo hoog oplopen en wat waren de gevolgen daarvan voor de betrokkenen?

Artikelen Medialogica