Mediawijsheid

Klik op een van onderstaande thema's die aansluiten bij mediawijsheid*, digitale geletterdheid en digitaal burgerschap voor gratis lesmateriaal en laagdrempelig videomateriaal voor in de klas. Aan de hand van video’s en lesopdrachten kan bijvoorbeeld het gesprek worden gevoerd over cyberpesten, online privacy, digitale balans en nepnieuws.

*Onder mediawijsheid verstaat HUMAN de verzameling competenties die je nodig hebt om je bewust, kritisch en actief te kunnen bewegen in de mediasamenleving.