Kansengelijkheid in het onderwijs bevorderen? Dat begint natuurlijk op school. En dus gaan we met Klassen De Scholen In.

We bieden scholen (PO en VO) een programma aan waarbij fragmenten uit de serie het startpunt zijn voor gesprek over het geven van gelijke kansen aan ieder kind. Waar loop je tegenaan als docent? Als IB’er, of als schoolleider? En wat zijn mogelijke oplossingen binnen de school? Wat heb je daarbij van jezelf en de ander nodig? Hoe ga je dat samen aanpakken? Zo gaat het hele schoolteam - van conciërge tot bestuurder –  samen een dag lang aan de slag met het creëren van gelijke kansen op jullie eigen school. We doen dit in samenwerking met Stichting LeerKRACHT en Schoolinfo die deze dag vakkundig kunnen begeleiden.

Na een voorgesprek met de schoolleider(s) om het programma aan te passen naar de wensen van de specifieke school, wordt op de dag zelf ingegaan op wat kansenongelijkheid is, wat de school al doet en waar nog kansen liggen. Tenslotte wordt er met het hele team ambities gesteld voor de toekomst, een plan van aanpak gemaakt en acties benoemd waarmee het team morgen al kan beginnen.

Deelname

Wij zijn op zoek naar scholen die deze dag willen aangrijpen als springplank voor een langer traject waarin kansengelijkheid een speerpunt is en blijft binnen de school. Hiervoor is het belangrijk dat alle functies binnen het schoolteam vertegenwoordigd zijn. Daar zit wel een maximum van 30 mensen aan verbonden. Wie dit zijn wordt in samenspraak met de schoolleider(s) bepaald.

Van februari tot juni 2021 vindt er een pilotprogramma plaats. Uit de scholen die zich aanmelden selecteren wij er 25 die kosteloos kunnen deelnemen in ruil voor uitgebreide feedback om het programma te kunnen aanscherpen. Wij zijn hiervoor op zoek naar een breed palet aan scholen, verspreid door het hele land. Aanmelding is daarom helaas nog geen garantie voor deelname. Deelnemers aan de pilot worden eind 2020 geselecteerd.
Vanaf schooljaar 2021 - 2022 kunnen scholen zich tegen een vergoeding aanmelden voor het programma. Binnenkort volgt hier meer informatie over de onkostenvergoeding.

Gelijke kansen voor elk kind op jullie school creëren? En hiermee ook andere scholen inspireren? Meld je via dit formulier aan!
Wegens groot aantal aanmeldingen sluit de mogelijkheid je aan te melden voor het pilotprogramma al op 14 december. Wees er dus snel bij!’ 

Vragen? Stel ze hier.