Onze partners

Het impactprogramma van Klassen wordt geproduceerd door Stichting Een van de jongens en mede gedragen door een heel aantal andere partners (op alfabetische volgorde):

Downloads

Stichting Een van de jongens

Een van de jongens produceert betekenisvolle en artistiek hoogwaardige documentaires en televisieprogramma’s. Wat hen betreft gaat dat verder dan een televisie-uitzending of bioscoopvertoning. Daarom produceren ze naast hun films  ook impactprogramma rondom documentaires. Door het creëren van deze nieuwe context vergroten ze zo de zeggingskracht van de film. Een van de jongens is de producent van het impactprogramma van Klassen.

Partners op alfabetische volgorde

Fonds 21

Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van projecten gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van de 21e eeuw. Het fonds ondersteunt professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken. Fonds 21 financiert het impactprogramma van Klassen.

Hoofdpartner: Gelijke Kansen Alliantie (GKA)

De Gelijke Kansen Alliantie is een afdeling binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en heeft als doel om ongelijke kansen in het onderwijs in kaart te brengen, op de agenda te zetten en te behouden en beleid hierop te stimuleren. Dit doen zij allereerst bij verschillende Nederlandse Gemeenten, maar ook bij scholen en maatschappelijke partners. De Gelijke Kansen Alliantie financiert het impactprogramma van Klassen mee en zijn daarnaast een belangrijke inhoudelijke partner.

Humanistisch Verbond

Het Humanistisch Verbond maakt zich sterk voor waarden als zelfbeschikking, gelijke behandeling en verdraagzaamheid. Daarbij staat de keuzevrijheid van individuen en eigen verantwoordelijkheid centraal. Aan de ene kant bewerken zij de politiek en beleidsmakers. Aan de andere kant bieden ze steun en inspiratie aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Het Humanistisch Verbond houdt zich bezig met de politieke lobby rondom het Klassen.

Janivo Stichting

De Janivo Stichting biedt financiële steun aan projecten voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk medisch onderzoek die bijdragen aan een betere samenleving.
Janivo financiert mee en betrekt haar netwerk en kennis bij het impactprogramma van Klassen.

Jeugdeducatiefonds

Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien vanuit een achterstand te vergroten. Aanvragen voor het fonds lopen via de basisschool, omdat daar bekend is, wat de talenten en intellectuele mogelijkheden van de kinderen zijn. Het jeugdeducatiefonds betrekt hun netwerk en kennis bij het impactprogramma van Klassen en zorgt voor een duurzaam vervolgtraject van het scholenprogramma.

JINC

JINC helpt jongeren op weg naar werk. Ieder kind heeft talent. Daarom strijdt JINC in vijftien regio's samen met bedrijven en scholen voor een samenleving waar je achtergrond niet je toekomst bepaalt. JINC betrekt hun netwerk en kennis bij het impactprogramma van Klassen.
 

Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS)

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren is een organisatie van, voor en door scholieren. Ze zorgen ervoor dat er niet alleen maar óver, maar ook mét de scholier wordt gepraat. Het LAKS organiseert verschillende activiteiten, informeert en vertegenwoordigt scholieren. Het LAKS betrekt hun netwerk en de kennis van middelbare scholieren op het thema kansengelijkheid bij het impactprogramma van Klassen.

NL2025

NL2025 is een beweging waarin CEO’s en leiders uit de kunst, cultuur en wetenschap, het bedrijfsleven en de sport (“Aanjagers”) zich op persoonlijke titel vanuit het “pay it forward” principe inzetten voor een betere toekomst van Nederland. NL2025 helpt om bestaande succesvolle initiatieven nog groter te maken door de inzet van kennis, expertise en haar netwerk. NL2025 betrekt hun netwerk en kennis bij het impactprogramma van Klassen.

Rabobank Amsterdam

De maatschappelijke agenda van Rabobank Amsterdam kent vier speerpunten:
Duurzaam wonen, innovatief en circulair verdienvermogen van bedrijven bevorderen, kortere voedselketens en het verbeteren van de kansengelijkheid via onderwijs om daarmee de voorwaarden te scheppen voor een kansrijke stad. Hun partnerschap gaat om meer dan een financiële bijdrage; we zetten graag ons netwerk, menskracht en verbindingskracht in om samen het verschil te maken.
Rabobank Amsterdam financiert mee en betrekt haar netwerk en kennis bij het impactprogramma van Klassen.

SchoolInfo

SchoolInfo faciliteert en inspireert scholen die willen innoveren. Dit doen ze in samenwerking met scholen op projectbasis. SchoolInfo ziet goede samenwerking als een voorwaarde voor innovatie; innovatie kan alleen waargemaakt worden als hier draagvlak binnen het team voor is. SchoolInfo betrekt hun netwerk en kennis bij het impactprogramma van Klassen en ontwikkelt, samen met Stichting LeerKRACHT, het scholenprogramma uit.

Stichting Kinderpostzegels

De missie van Kinderpostzegels is helder: we geven kinderen kansen op een betere toekomst. Kinderen zitten barstensvol energie, maar zijn tegelijk kwetsbaar. Hoe mooi zou het zijn als ieder kind het beste uit zichzelf kan halen? Dat het niet uitmaakt in welke situatie, plaats of omstandigheden het opgroeit… Stichting Kinderpostzegels financiert het impactprogramma van Klassen.

Stichting LeerKRACHT

Stichting LeerKRACHT zet in op hoge onderwijskwaliteit en sterkte samenwerkingsverbanden. Zij doet dit door scholen te helpen een verbetercultuur te creëren, met een aanpak die op grote schaal en met bewezen impact werkt. Dit houdt in dat schoolleiders en docenten met plezier werken, zodat zij leerlingen en studenten inspireren en alle kansen bieden. Stichting LeerKRACHT betrekt hun netwerk en kennis bij het impactprogramma van Klassen. Daarnaast voert zij het scholenprogramma uit.

Sylbing&Gould Filmproducties

Sylbing&Gould Filmproducties is opgericht door Sarah Sylbing en Ester Gould.
Aan de hand van persoonlijke verhalen behandelt hun werk maatschappelijke thema’s zoals armoede, migratie, ouderdom en mantelzorg. Naast het zoeken naar een meeslepende vertelvorm, proberen ze de tijdgeest te vangen door een actueel onderwerp op de agenda te zetten. Sylbing&Gould zijn de makers van de serie Klassen.

VSBFonds

Het VSBFonds steunt iedereen die actief mee wil doen in onze samenleving en iedereen die anderen actief uitnodigt mee te doen met projecten. Met projecten waarbij mensen leren, zich ontwikkelen of omkijken naar anderen. Of met projecten die zorgen voor nieuwe verbindingen tussen groepen verschillende mensen. Zo versterkt het VSBFonds een samenleving waarin we samen redzaam zijn en het prettiger leven is. VSBFonds financiert het impactprogramma van Klassen.