In de vijfde aflevering maken we kennis met mevrouw Hendrix. Ze heeft kinderen en kleinkinderen, maar het zijn haar vissen die haar gezelschap houden. Ze zou graag een maatje hebben om eens mee te kaarten. “Dan kunnen we eens een keer lachen. Dat doe ik niet vaak meer."

Gerrit is druk met zijn nieuwe moestuintjesproject. Hoewel een afwijzing voor hem nooit reden is geweest om op te geven hoopt Gerrit dat het bij de stadsdeelwethouder van Lindenheuvel in goede aarde zal vallen en dat deze het project financieel wil ondersteunen. 

Alyza pakt haar vrijwilligersbaantje weer op. Werken met jongeren is toch wel waar haar hart ligt. Het liefste zou ze een echte baan in het jongerenwerk vinden.

Omdat hun gemeenschapshuis nog altijd is gesloten viert de Molukse gemeenschap haar onafhankelijkheid noodgedwongen in een zaaltje boven de kerk. 

Samen met haar dochter krijgt Jes een rondleiding in het verzorgingstehuis. Is dit wat hen te wachten staat met Ger? Ze doet erg haar best om het niet al te somber in te zien, maar haar gezicht spreekt boekdelen. 

Jack heeft bij de gemeente en provincies zijn burgermanifest met 637 handtekeningen van verontruste burgers aangeboden. Verder is hij druk met het feestje van zijn Filipijnse vrouw Alma. “Wij Nederlanders kunnen leren van de saamhorigheid van bijvoorbeeld de Filipijnen.”

Gerrit

Journalist Marcel Maassen groeide op in de Lindenheuvel, de wijk in Geleen die de hoofdrol speelt in onze serie 'We zien ons'. Voor Human schetst hij de opkomst en ondergang van de frappante mijnplaats.

Over de serie

Tien procent van alle Nederlanders ervaart sterke gevoelens van eenzaamheid. In de wijk Lindenheuvel ligt dat percentage op twintig procent. In de Geleense wijk Lindenheuvel is echter nog iets anders aan de hand. Zowel de sociale cohesie als eenzaamheid scoren opvallend genoeg bovengemiddeld hoog. Hoe kan dat?

Dit contrast vormt het uitgangspunt voor deze serie. Vanuit de markante oude mijnwerkerswijk laten we licht schijnen op één van de grootste uitdagingen van onze tijd: de strijd tegen vereenzaming. In We zien ons ligt de focus niet op de eenzamen, maar juist op diegenen die op wat voor manier dan ook de strijd aangaan met het groeiende probleem van eenzaamheid. Tegelijkertijd zien we hoe burgers met elkaar omgaan in een steeds veranderende maatschappij.

Gedurende een jaar volgen we een aantal inwoners van Lentjheuvel. In zes afleveringen worden we deelgenoot van hun leven en strijd. We zien ons toont de veerkracht van de inwoners van Lindenheuvel. We zien hoe zij de zich terugtrekkende overheid en het wegvallen van traditionele netwerken als kerk en werk trachten op te vangen.