Voor oud-mijnwerker Fer uit de Geleense volkswijk Lindenheuvel was de saamhorigheid die de mijnen brachten het mooiste van zijn leven. Maar behalve de goede herinneringen, zorgen de stoflongen die hij aan het werk overhield er ook voor dat hij nu nog nauwelijks zijn huis uitkomt.

Human volgt de lotgevallen van Fer en zijn buurtgenoten in een documentair feuilleton over een wijk, waar behalve de mijn nu ook de kerk en het traditionele verenigingsleven dreigen te verdwijnen.
Lindenheuvel, of 'Lentjheuvel' zoals de mensen hier zeggen, probeert het tij te keren. Met als sociaal middelpunt kastelein Daisy, die in haar café de rol van de biecht overneemt van de kerk.

Afleveringen