In de tweede aflevering maken we kennis met de ernstig zieke Henk. "Ik heb de duivel al drie keer een loer gedraaid, dus dat lukt nu ook weer." En met mijnwerkerszoon Ayoub. Hij is met hart en ziel een jongen van de Lindenheuvel, maar toch blijft iedereen hem als Marokkaan zien.

Lindenheuvel telt drie straten waar enkel Molukkers wonen, al generaties lang. 'Onze ouders wilden helemaal niet hierheen komen. We zijn de enige bevolkingsgroep die speciale wijken heeft. Daar zijn we trots op.'

In 't Kirkske klinkt countrymuziek. Jes geeft er dansles aan een gezelschap van voornamelijk vrouwen. Echtgenoot Ger staat langs de kant. Jes probeert zijn alzheimer nog een beetje te verbloemen: "Ik doe dat onder de mantel met humor."

Verder in deze aflevering hernieuwde kennismakingen met Alyza, die zich voorbereidt op haar enkele reis Athene. Daisy die haar een hart onder de riem steekt. Voetbaltrainer Otto vertelt over het gebrek aan liefde in zijn jeugd en hoe dat hem getekend heeft.

En Gerrit is druk doende met zijn drie-wekelijkse diner voor eenzame ouderen. "Maatschappelijk werk moet onder de mensen plaatsvinden. Je kunt iemands eenzaamheid niet oplossen door hem na een gesprekje op kantoor terug naar zijn flatje te sturen."

Jes

Journalist Marcel Maassen groeide op in de Lindenheuvel, de wijk in Geleen die de hoofdrol speelt in onze serie 'We zien ons'. Voor Human schetst hij de opkomst en ondergang van de frappante mijnplaats.

Over de serie

Tien procent van alle Nederlanders ervaart sterke gevoelens van eenzaamheid. In de wijk Lindenheuvel ligt dat percentage op twintig procent. In de Geleense wijk Lindenheuvel is echter nog iets anders aan de hand. Zowel de sociale cohesie als eenzaamheid scoren opvallend genoeg bovengemiddeld hoog. Hoe kan dat?

Dit contrast vormt het uitgangspunt voor deze serie. Vanuit de markante oude mijnwerkerswijk laten we licht schijnen op één van de grootste uitdagingen van onze tijd: de strijd tegen vereenzaming. In We zien ons ligt de focus niet op de eenzamen, maar juist op diegenen die op wat voor manier dan ook de strijd aangaan met het groeiende probleem van eenzaamheid. Tegelijkertijd zien we hoe burgers met elkaar omgaan in een steeds veranderende maatschappij.

Gedurende een jaar volgen we een aantal inwoners van Lentjheuvel. In zes afleveringen worden we deelgenoot van hun leven en strijd. We zien ons toont de veerkracht van de inwoners van Lindenheuvel. We zien hoe zij de zich terugtrekkende overheid en het wegvallen van traditionele netwerken als kerk en werk trachten op te vangen.