We krijgen allemaal te maken met mantelzorg, zeker als je beseft dat we steeds meer ouderen krijgen, die steeds ouder worden. Terwijl we nu al vaak te veel van onze mantelzorgers vragen. Daarom is het van belang dat het onderwerp onder de aandacht blijft. Human draagt daar een steentje aan bij.

Je geeft het het, je zal het geven of je zult het nodig hebben: mantelzorg. Nederland telde in 2016 ruim vier miljoen mensen die een vorm van mantelzorg gaven, volgens een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Een tiende van die mantelzorgers gaf aan een hoge belasting te ervaren. In een onderzoek van EenVandaag  geeft drie op de tien mantelzorgers aan zwaar belast te zijn. Hoe combineer je een drukke baan en een gezin met de zorg voor een ander? Wat mag de overheid wel en niet van ons verwachten? Wat mogen wij van de overheid verwachten? Hoe kan het beter?

Volgens de directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, Kim Putters, móet het beter. In een recente uitzending van 'De publieke tribune' concludeerde hij: "In 2035 gaan we richting ongeveer vijf miljoen mensen van boven de 65 jaar. Een deel daarvan zal toch in hoge mate hulp nodig hebben. Als je dan ziet dat in sommige regio's nauwelijks nog mantelzorgers zullen zijn, dan komt er een nog veel groter vraagstuk op ons af. Niet alleen de vraag hoeveel mantelzorgers aankunnen, maar zijn er überhaupt genoeg? Dat blijft een thema dat heel hoog op de agenda zal komen de komende tijd."

Lot van mantelzorgers

Ook bij Human staat en blijft het wel en wee omtrent mantelzorg hoop op de agenda. Niet voor niets maken we na hun serie 'In de Leeuwenhoek' een tweede serie met Adelheid Roosen en Hugo Borst over precies dit onderwerp. Eerder gaven we hoogleraar dementie Anne-Mei The een podium om zich uit te spreken over het lot van mantelzorgers in 'Kwartslag kort'

Ons jongerenplatform bij 3FM geeft hun eigen draai aan mantelzorgers, en schenkt aandacht aan met name jonge mantelzorgers in hun podcast. En natuurlijk gaat een aantal van onze documentaires ook over de weerbarstigheid van mantelzorg, zoals 'Moeder aan de lijn', 'Harry, Tiny en Sonja' en binnenkort 'Samen'