Durf te denken

David Hume (1711-1776)

Durf te denken

David Hume (1711-1776)

David Hume is een van de grootste humanisten en verlichtingsfilosofen. Scepticus, atheïst op een niet-dogmatische manier. Hume kiest duidelijk voor een grote mate van verdraagzaamheid: men dient een tolerante houding te hebben ten opzichte van intolerantie. Op zijn 28ste schrijft Hume het boek 'A Treatise of Human Nature'. Het wordt volkomen genegeerd. Inmiddels geldt het als één van de belangrijkste filosofische studies. Het traktaat is een aanval op elke vorm van speculeren of gissen.

In zijn essay ‘On Suicide’ uit 1754 pleit Hume voor het recht op zelfdoding. Daarmee is hij verdediger van een van de speerpunten van het humanisme: zelfbeschikking. Hume is een grote inspiratiebron voor Ton Vink, die o.a. als counselor bij Stichting De Einder werkzaam is.