Durf te denken

Bertrand Russell (1872-1970)

Durf te denken

Bertrand Russell (1872-1970)

Tv-college door Bas Haring (1968), filosoof en informaticus, publicist, televisiepresentator. Haring is hoogleraar aan de Universiteit van Leiden, waar hij de leerstoel ‘publiek begrip van wetenschap’ bekleedt.

Van geëngageerde filosofen als Russell zouden er in deze tijd meer moeten zijn, aldus Bas Haring. “Hij was bereid om uitgekotst te worden.”

Zelfverklaard ‘volksfilosoof’ Bas Haring laat aan de hand van Russell zien dat zijn vak niet alleen een vaag vakgebied is. Denkers als Russell proberen volgens hem juist op een haast wiskundige manier te redeneren.
In deze aflevering toont Haring zijn talent om gecompliceerde theorieën op begrijpelijke wijze uit te leggen. Met duplo laat hij zien wat de paradox van de verzamelingenleer inhoudt. Ook legt hij uit hoe Russell zijn agnosticisme verdedigt aan de hand van een 'bovennatuurlijke theepot'. Tot slot, wat kunnen wij leren van Russells maatschappelijke betrokkenheid?

Filosoof, wiskundige, essayist, politiek activist en criticaster van religie Bertrand Russell is een van de meest markante en veelzijdige intellectuelen van de twintigste eeuw. Hij houdt zich intensief bezig met maatschappelijke thema’s. In 1950 wint hij de Nobelprijs voor de literatuur. De ‘Geschiedenis van de Westerse filosofie’ is nog steeds een veelgelezen inleiding tot de wijsbegeerte. Zijn pacifisme brengt hem gedurende zijn lange leven meerdere malen in de problemen. Aan het einde van WO I belandt hij voor vijf maanden in de cel wegens protesten tegen de Britse deelname. In 1967 organiseert hij met Jean-Paul Sartre het eerste zogeheten Russell-tribunaal om mensenrechtenschendingen aan de kaak te stellen. Tot op de dag van vandaag bestaan de Russell-tribunalen nog.