Durf te denken

Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Durf te denken

Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Tv-college door Joep Dohmen
Filosoof Joep Dohmen promoveerde in 1994 op het proefschrift ‘Nietzsche over de menselijke natuur’. Hij is als hoogleraar Wijsgerige en Praktijkgerichte Ethiek verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. Dohmen schreef onder andere bestsellers over levenskunst.

Heeft het leven wel zin?
In zijn bekende boek ‘De vrolijke wetenschap’ heeft Nietzsche God doodverklaard. Dat betekent een totale desoriëntatie, een volkomen verlies van wat goed of kwaad is. We moeten eerst leren leven met het tragische besef dat niets vaststaat, ook idealen niet. Pas dan kunnen we zelf waarden scheppen, ons durven onderscheiden. We moeten onze eigen rangorde van waarden ontdekken. We moeten zelf zin aan ons leven geven.