Durf te denken

Rene Descartes (1596-1650)

Durf te denken

Rene Descartes (1596-1650)

Tv-college door René Gude, Denker des Vaderlands.
Cogito Ergo Sum (Ik denk, dus ik ben). Met die ene formulering staat René Descartes aan de wieg van wat de moderne filosofie wordt genoemd. Zij staat voor een nieuwe methode om onszelf en de wereld om ons heen te onderzoeken.
Met Descartes klopt de Verlichting aan de deur; niet blind een overtuiging volgen, maar kritisch nadenken. Durf te twijfelen.

René Gude (1957) houdt zich bezig met het populariseren van filosofie. Van Descartes leerde hij, door middel van filosofische meditatie, orde aan te brengen in zijn warrige gedachten. “We moeten ons tobben efficiënt maken.”
Een andere belangrijke nalatenschap van Descartes is de scheiding tussen lichaam en geest. Gude laat zien waarom het nog steeds essentieel is om in ons denken over de mens dit onderscheid te hanteren.