Durf te denken

Aristoteles (384-321 v. Chr.)

Durf te denken

Aristoteles (384-321 v. Chr.)

Tv-college door filosoof Ad Verbrugge.
Als universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam doceert Ad Verbrugge sociale- en culturele filosofie en filosofie van de economie. Zijn denken is geïnspireerd door Aristoteles, Hegel, Spengler en Heidegger, die hij regelmatig gebruikt om de hedendaagse samenleving te analyseren.
Waarom maken roem en geld niet gelukkig?
Volgens Aristoteles is ons grootste streven gelukkig te worden. Geluk is echter niet het verwerven van rijkdom of genotzucht, maar goed of deugdelijk handelen. Het gaat hem om het vinden van het juiste midden. Een deugd is dus het midden tussen twee ondeugden. Wat dat midden precies is, hangt af van de omstandigheden. Soms is het laf om hard weg te rennen, maar soms juist heel moedig, bijvoorbeeld als het overwicht van een tegenstander te groot is.
Het vereist volgens Aristoteles een voortreffelijk gevormd karakter en grote kunde om te handelen naar het juiste midden. Hij noemt dit phronèsis: praktische wijsheid.