Durf te denken

John Stuart Mill (1806-1873)

Durf te denken

John Stuart Mill (1806-1873)

Tv-college door Liesbeth Noordegraaf-Eelens
Liesbeth Noordegraaf (1973) is filosoof en econoom. Haar onderzoeksinteresses betreffen het omgaan met onzekerheid, vertrouwen en communicatie. In 2010 promoveerde zij op communicatie van presidenten van de Centrale Bank.
Volgens Noordegraaf is veel van haar werk te koppelen aan Stuart Mill, zowel het gedrag van bankiers als wanneer het over opvoeden gaat.

Wat is het idee van vrijheid?
Vrijheid is voor John Stuart Mill het woord waar het om gaat. In ‘On Liberty’ vraagt hij zich af wat de ruimte is voor het individu. Wat is het idee van vrijheid?Vooral de vrijheid van opinie vindt hij een groot goed. Macht moet ter discussie kunnen worden gesteld.
Mensen moeten kunnen zeggen wat ze denken, omdat er meerdere waarheden zijn. Mill onderkent echter de spanning tussen die vrijheid en het beperken van anderen in hun handelingen. Vrijheid mag nooit ten koste gaan van een ander. Als woorden leiden tot geweld mag je die ander zijn vrijheid ontnemen.