Durf te denken

Michel Foucault (1926-1984)

Durf te denken

Michel Foucault (1926-1984)

Henk Oosterling is hoofddocent filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur van Rotterdam Vakmanstad. Daarnaast werkt hij met kansarme jongeren in zgn. Vogelaarwijken in Rotterdam. Michel Foucault is voor hem een grote inspiratiebron.

De Franse filosoof werd eind jaren zestig beroemd met zijn boek 'De woorden en de dingen', over de aankondiging van de dood van de mens. “Dat de mens zal verdwijnen zoals een gelaat in het zand aan de rand van de zee,” schreef hij.

Het individu versus de waarheid
Het belang van Foucault voor onze tijd ligt volgens Oosterling in zijn opvattingen over individualiteit, met name de relatie tussen het individu en zijn waarheid. Foucault meent dat de mens geen authentieke kern bezit, maar dat het karakter van de mens is opgebouwd als een ui: als je de rokken een voor een verwijdert op zoek naar de kern, dan zie je dat de kern leeg is. De ui bestaat uit die schillen. Op vergelijkbare manier wordt de mens wie hij is door de structuren waaraan hij deelneemt en waarvan hij onderdeel uitmaakt: de taal, de geschiedenis, de maatschappij.