Durf te denken

Desiderius Erasmus (1466-1536)

Durf te denken

Desiderius Erasmus (1466-1536)

Bastaardzoon Desiderius Erasmus – zijn vader was een priester in Gouda, zijn moeder diens huishoudster – heeft geluk. Zijn ouders sturen hem naar de Latijnse school in Deventer, een van de beste onderwijsinstellingen van de Lage Landen. Daar maakt hij kennis met de Klassieke beschaving van de Grieken en Romeinen. In 1517 richt hij in Leuven het Drietalencollege op, dat zich specialiseert in voorchristelijke teksten in het Latijn, Grieks en Hebreeuws. Een unicum. Veel theologen vinden het ketterij.
Erasmus is een gelovig man, maar van dogmatisme moet hij niets hebben. Hij probeert humanisme en religie te verbinden. Met satire en spot vecht hij tegen misstanden in de kerk. In zijn ‘Lof der Zotheid’ neemt hij de kerkelijke autoriteiten op de hak. Maar ook kooplieden, vorsten en wetenschappers moeten er in zijn beroemde werk aan geloven.
Erasmus sterft op 12 juli 1536 in Bazel. Zijn laatste woorden zijn “lieve God”.

Gastspreker in deze aflevering is Matthijs van Boxsel, schrijver van o.a. de ‘Encyclopedie van de Domheid’, een moderne ‘Lof der Zotheid’.