HUMAN is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), waardoor het mogelijk is om met belastingvoordeel te geven aan de omroep. Als u ons voor vijf jaar steunt is uw gift volledig aftrekbaar. U kunt zo meer geven, zonder dat het u uiteindelijk meer kost.

HUMAN helpt mens en wereld graag vooruit met een gezonde dosis blikverruiming die het denken aanzet en het gesprek losmaakt. Op tv, radio en online, in het onderwijs en bij meetups en evenementen. Allemaal mogelijk dankzij donaties. Als u de periodieke schenking voor (minimaal) vijf jaar vastlegt is uw gift volledig aftrekbaar, zonder minimum of maximum. Van de Belastingdienst ontvangt u een deel terug.

Maximaal belastingvoordeel
Een periodieke gift met maximaal belastingvoordeel is eenvoudig te regelen door onderstaande schenkingsovereenkomst te gebruiken. Als u deze uitprint en ondertekent kunt u deze toesturen naar HUMAN (adres zie overeenkomst). Wij ondertekenen de akte en sturen deze retour voor uw administratie.

Overeenkomst periodiek schenken

Belangrijk om te weten

  • De ondertekendatum is de startdatum.
  • Het gekozen jaarlijkse bedrag moet elk kalenderjaar gedoneerd worden voor minimaal vijf jaar. Alleen dan is de akte geldig en heeft u maximaal fiscaal voordeel.
  • Indien u een partner heeft moet deze ook tekenen.
  • Wij adviseren u om de retour gekregen akte goed te bewaren; de Belastingdienst kan hierom vragen.

Bereken uw voordeel via de schenkingscalculator.

De schenking kan zelfs verhoogd worden zonder dat het u uiteindelijk meer geld kost. Veel donateurs tellen het bedrag dat zij van de Belastingdienst terugkrijgen op bij het bedrag dat ze toch al wilden geven. Een groots gebaar.

HUMAN heeft met terugwerkende kracht naar 1-1-2017 de ANBI status verkregen. Lees meer over de geldende regels voor belastingaftrek.

Vragen
Heeft u vragen? Neem contact op via geven@human.nl of 088 20 58 058. Hier vindt u een overzicht van alle donatie-mogelijkheden.