Statement HUMAN naar aanleiding van reactie KRO-NCRV op De Karaktermoord

Argos Medialogica heeft in haar aflevering De Karaktermoord aandacht besteed aan de schaduwzijden van het genre true crime. We stonden daarbij uitgebreid stil bij een aflevering van de serie De Villamoord van KRO-NCRV waarin twijfels worden gezaaid over het verhaal van een slachtoffer van een moordaanslag. 

De Karaktermoord is het product van maandenlange research waarbij gesproken is met direct betrokkenen, en waarbij - onder meer - geput kon worden uit het politiedossier. We hebben onze bevindingen en de betreffende aflevering van De Villamoord voorgelegd aan verschillende deskundigen. Hun oordeel is te zien in de aflevering van afgelopen zondag.

Uiteraard hebben we ook contact gezocht met de makers van De Villamoord. Zij hebben ruim van tevoren van ons de gelegenheid gekregen hun visie op de zaak te geven. De makers wilden met ons in gesprek, maar uitsluitend als dat gesprek vertrouwelijk was, en de gewisselde informatie door ons als off the record werd beschouwd. Ook na het gesprek is ons per mail duidelijk gemaakt dat de informatie niet mocht worden gepubliceerd, en ook niet met derden mocht worden gedeeld. Veel informatie was door KRO-NCRV op vertrouwelijke basis verkregen, stelden de makers, en de bronnen werden ook ons niet genoemd. Dat maakte de informatie voor ons volstrekt oncontroleerbaar en onbruikbaar.

Normaal zouden wij nimmer melden dat er een off the record gesprek heeft plaatsgevonden maar KRO-NCRV meldt dit nu zelf.

KRO-NCRV heeft van ons op 5 mei een uitgebreide lijst met inhoudelijke vragen gekregen. De omroep heeft op die vragen on the record geen antwoord willen geven. De reactie die we wel kregen hebben we ruimhartig geciteerd op de plaats waar dat hoort: in de uitzending zelf. De gehele verklaring hebben we gepubliceerd op onze website. Daar is ook de gidstekst te lezen die door KRO-NCRV in hun persbericht wordt aangehaald.

Medialogica hoopt met haar uitzending een bijdrage te leveren aan een discussie onder journalisten en programmamakers over de omgang met slachtoffers van misdrijven. We hopen dat KRO-NCRV alsnog deel wil zijn van dat gesprek.