Arjan Vliegenthart is door de Algemene Ledenvergadering van HUMAN benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij volgt Magdeleen Sturm op, die sinds het begin van de organisatie als ledenomroep in 2014 deze functie vervulde. Voor die tijd, vanaf 1 juni 2013, was zij voorzitter van het bestuur van de Stichting Humanistische Omroep. Vliegenthart is benoemd voor een termijn van 4 jaar.

De sollicitatiecommissie heeft Arjan Vliegenthart, na een open procedure waarbij geadverteerd is in verschillende media, voorgedragen aan de ALV. Vliegenthart is een bekende van HUMAN. Zo zagen we hem al in de veelbekroonde serie Schuldig, van Sarah Sylbing en Ester Gould, en kwam hij regelmatig terug in programmering over armoedebestrijding. Hij verscheen vanuit zijn rol als wethouder in Amsterdam, later als directeur van budgetvoorlichter Nibud. Eerder was hij senator in de Eerste Kamer voor de SP.

Vliegenthart: "Ik ben zeer vereerd de functie van voorzitter van HUMAN te mogen vervullen. Een sterk maatschappelijke geëngageerde publieke omroep als HUMAN is meer dan ooit nodig. De programmering gaat me aan het hart, en ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen aan alles waar HUMAN voor staat." Vliegenthart voert deze functie onbezoldigd uit naast zijn huidige werk als directeur van het Nibud. 

Scheidend voorzitter Magdeleen Sturm: "Ik heb HUMAN zien ontwikkelen vanaf het moment dat de levensbeschouwelijke omroepen door het kabinet werden afgeschaft. Twee keer hing het voortbestaan van HUMAN aan een zijden draadje, maar lukte het om de omroep naar een volgende fase te loodsen. Nu het bestaan van de omroep is bestendigd, en mijn termijnen erop zitten, draag ik vol vertrouwen het stokje over aan Arjan."

De voorzitter geeft leiding aan de Raad van Toezicht die erop toe ziet dat de bestuurder dit doet conform de visie, missie en maatschappelijke opdracht van HUMAN en volgens de richtlijnen Governancecode Publieke OmroepDe nieuwe voorzitter kan een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van deze mediaorganisatie met een sterke identiteit en een heldere strategische koers.

Vliegenthart is door de ALV op 19 juni benoemd voor een periode van vier jaar. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd.