Veel gegevens moet je achterlaten nietwaar? Voor de Mediawet is Human deze gegevens te verzamelen om een vriendschap (formaal: lidmaatschap) geldig te laten zijn.