Meetup Friesland

17 feb
Datum
17 februari 2021
Tijd
18:30 - 21:30
Locatie
Neushoorn, Leeuwarden

Vanwege de lockdown vindt deze meetup online plaats

Onderwijs vergroot de kans op werk en op een gezond leven. Daarom wordt er in Friesland veel aandacht besteed aan vroeg- en voorschoolse opvang van kwetsbare kinderen, aan voorkomen voortijdig schoolverlaten, aan de contacten met het bedrijfsleven en een gezamenlijke onderwijs agenda. Maar wat is er nog meer nodig om kansenongelijkheid verder te bestrijden?

Problemen omtrent kansengelijkheid in het onderwijs kunnen per wijk, stad of regio zeer uiteenlopen. Juist daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk ervaring uit te wisselen om zo samen tot nieuwe inzichten te komen.

Wat speelt er nog meer? Dat horen we graag van jou!

Geef je op voor de meetup en laat ons al in het aanmeldingsformulier weten wat er volgens jou belangrijk is in deze regio en wie er nog meer niet mogen ontbreken bij de meetup. Op basis van deze input geven we de avond verdere invulling.

De meetup wordt zowel online als offline gehouden in poppodium Neushoorn. Wethouder Friso Douwstra opent de avond.