Onderwijs is meer dan het overdragen van kennis, dat weten leerkrachten maar al te goed. Elke dag zetten zij zich in om van hun leerlingen weldenkende burgers te maken. Maar er trekken meer krachten aan de kinderen, die ze verleiden tot andere keuzes. Hoe moeten ze daar weerstand aan bieden?

Vanuit een veilige omgeving leren juf Astrid en juf Jolanda hun leerlingen een mening te vormen en samen te leven. Ook meester Thijs leert zijn leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag. Maar hoe goed hij ook wil dat het met ze gaat, buiten school kan hij de hand van Gianny niet vasthouden.

Younes

Younes zit al jaren thuis, het schoolsysteem werkte niet voor hem. Nu begint hij tegen zijn zin onder zijn niveau en probeert hij minder in discussie te gaan. Op een vwo-school iets verderop moedigen ze het debatteren juist aan. Evy stort zich vol op alle kansen die ze krijgt. Maar welke prijs betaalt ze daarvoor?

Terwijl de leerkrachten strijden voor hun leerlingen, strijdt wethouder Moorman voor de leerkrachten. Daar waar leraren het verschil kunnen maken, is het tekort het grootst. En dat moet veranderen.