De documentaireserie Klassen blijft een rol spelen in de strijd tegen kansenongelijkheid

De veelgeprezen documentaireserie Klassen van omroep HUMAN geeft een gezicht aan de groeiende kansenongelijkheid in het onderwijs in Nederland. De serie, gemaakt door Sarah Sylbing en Ester Gould, maakt duidelijk dat het niet alleen anders kan, maar ook anders moet. In het impactprogramma rondom de serie zoeken we - met het onderwijsveld - naar oplossingen. 

Om dit te bereiken, willen we zoveel mogelijk aandacht voor de serie en het impactprogramma genereren. Op deze pagina vindt u alle communicatiematerialen die u kunt gebruiken om de verschillende onderdelen van dit impactprogramma bij uw achterban onder de aandacht te brengen; de Klassen Kennisbank, de Meetups en Klassen in de Klas. Mocht u vragen hebben over deze materialen of het gebruik ervan, neemt u dan contact op met pers@human.nl.

Meer weten over wat dit impactprogramma behelst? Download dan hier het persbericht en het magazine over alles wat er rondom de serie is gebeurd en nog op stapel staat.

Downloads Klassen Kennisbank Kansenongelijkheid

Bekijk de Kennisbank hier: gelijkekansenindeklas.nl

Klik op 'open' voor alle communicatiemateriaal Klassen Kennisbank

Downloads Meetups

Klik op 'open' voor alle communicatiemateriaal t.b.v. Meetups

Downloads Klassen in de Klas

Klik op 'open' voor alle communicatiemateriaal t.b.v. Klassen in de Klas

Onze partners

De Klassen Kennisbank is een initiatief van Stichting Een van de jongens en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met HUMAN en hoofdpartner Gelijke Kansen Alliantie, geïnitieerd door het ministerie van OCW.