Vrij Land: mensenrechten in ons dagelijkse leven

Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog werd op 10 december 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens opgesteld. De Verklaring garandeert basisrechten zoals veiligheid, privacy en onderwijs.

Vrij Land is een reeks filmische portretten waarin alledaagse levens aan de universele rechten worden verbonden. Om te laten zien dat mensenrechten geen abstracties zijn, maar zaken waar we iedere dag mee te maken hebben. Meestal zonder dat we dat beseffen.

Makers: Petra Lataster-Czisch, Peter Lataster en Misja Pekel

Lees verder →

Afleveringen

Hoe goed ken jij je mensenrechten?

In 1948 beloofde Nederland plechtig goed voor jou als burger te zorgen door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) te ondertekenen. Maar soms moet de overheid daar aan worden herinnerd. Hoe goed ken jij je rechten eigenlijk? Achter welke dagelijkse problemen gaat in werkelijkheid een mensenrecht schuil? Doe de test en sta sterker in je schoenen.

Doe de test en ontdek het!

Interview met de makers

'Mensenrechten zijn overal aanwezig'

Wij spraken de drie regisseurs over het maakproces en de alledaagse maar daarom niet minder bijzondere hoofdpersonages.
De makers zelf werden zich er tijdens het maakproces van de serie meer bewust van de rechten die zij zelf hebben.
Peter Lataster: 'Het werd mij nog eens duidelijk dat we iedere dag gebruik maken van een hele hoop fundamentele rechten, zonder dat we daar echt bij stil staan'.